Fl-aħħar sentejn kelli l-unur li mmexxi il-Kunsill Lokali tal-Fgura fl-irwol ta’ Sindku wara li ghal diversi snin servejt fl-irwol ta’ Viċi Sindku u Kunsillier. Sa mill-ewwel ġurnata impennjajt ruħi bis-sħiħ sabiex nagħmlu d-differenza fil-Fgura f’kull aspett inkluż dak soċjali, infrastrutturali u ambjentali. Emmint u stinkajt sabiex il-Kunsill Lokali tal-Fgura