Jikteb il-Ministru Michael Falzon L-użu tad-droga u s-sustanzi llegali jmur lura sekli sħaħ, f’kull rokna tad-dinja. Għamilna passi kbar, l-għarfien żdied, l-effetti ħżiena marbuta mas-sustanzi huma magħrufa sew. Sfortunatament l-użu tad-droga għadu hemm, u l-użu baqa’ stabbli fl-aħħar snin.  Malta m’hijiex eċċezzjoni,

Żmien is-sajf huwa meqjus minn ħafna bħala dak il-perjodu li matulu tistrieħ aktar mis-soltu, tgawdi l-klima sabiħa tagħna, tgawdi l-festi uniċi fil-pajjiż, tqatta’ xi ftit jiem barra mill-pajjiż u tagħmel aktar minn dak li jagħtik gost. Il-ġurnata titwal u t-temp

Ħbieb, L-aħħar jiem kienu xhieda oħra ta’ kemm dan il-Moviment u Gvern qed ikomplu jissaħħu u jiksbu dak  illi ħaddieħor lanqas biss joħlom dwarhom. Kemm jien ferħan illi mill-ġdid qed naraw Gvern jiffunzjona bil-kapaċitajiet kollha tiegħu. Gvern illi ma beżax iħares

Il-Malti jgħid li mingħajr flus, la tgħannaq u lanqas tbus.  Huwa veru wkoll minn naħa l-oħra li l-flus m’humiex kollox, imma jkollna nammettu li bihom inkunu nistgħu ngħixu aħjar.  Bħala Malti ninsab kuntent li qed ngħix f’pajjiż, fejn il-bżulija u