Miktub minn Benny Borg Bonello Jekk inwiegħed lit-tifel li ser nibnilu dar, hu jassumi li jien għandi flus biżżejjed biex nibnilu dik id-dar kif wegħidtu.  Hu jasal għal din il-konklużjoni għaliex jiftakar fil-qawl Malti, bla flus la tgħannaq u lanqas tbus.

Miktub minn Benny Borg Bonello Il-ġimgħa li għaddiet inqalgħu żewġ kontroversji f’dan is-settur.  Qabel ma nibda fuqhom, tajjeb li ngħid fehemti fuq il-kaċċa biex nuri l-bias li għandi.  Bħal ma ġieli ktibt, kulħadd għandu bias.  Dan il-bias jista’ jiġi minn ħafna

Miktub minn Benny Borg Bonello It-tilqim kontra l-COVID-19 miexi sew.  Is-sitwazzjoni tjiebet.  Tjiebet minn żewġ fatturi – il-vaċċin u l-infurzar tar-regolamenti.  L-infurzar din id-darba ma ġiex biss mill-awtoritajiet iżda wkoll min-nies għaliex kull meta kienu qed jaraw lil xi ħadd ma

Minn Benny Borg Bonello Fl-ewwel ta’ Mejju niċċelebraw Jum il-Ħaddiem.  Bħal kull Jum ieħor, Jum il-Ħaddiem inħoloq minħabba li l-ħaddiem ftit li xejn kellu drittijiet.  Bil-ħila tagħhom il-ħaddiema ngħaqdu u ħolqu l-unions.  Kien pemezz ta’ hekk li l-ħaddiem kiseb id-drittijiet li

Miktub minn Benny Borg Bonello L-isem tad-Ditta (brand name), hu importanti għall-konsumaturi.  Dan ħareġ minn ħafna surveys li saru f’Malta u f’pajjiżi oħra.  Ir-raġuni hi li għall-konsumatur, l-isem tad-ditta li tkun ħadmet il-prodott jindikalha l-kwalita’.  Il-kwalita’ tal-prodott hi importanti għaliex il-konsumatur

Jum il-Ħelsien kien jum importanti għal Malta għaliex il-poplu Malti ta’ dak iż-żmien konna kkommettejna ruħna li nkunu indipendenti mhux biss politikament iżda wkoll ekonomikament.  Kien pass diffiċli meta tqis li Malta m’għandhiex riżorsi ħlief in-nies.  Dan barra d-diffikultajiet oħra

Bħal ma semmejt fl-aħħar artiklu, din il-ġimgħa kien hemm Jum il-Konsumaturi.  Hi ħasra li l-media tagħna hi aktar ikkonċernata fuq il-politika milli fuq affarijiet li jolqtu lin-nies fil-ħajja ta’ kuljum.  Fil-fatt ġeneralment dawn l-affarijiet jitilgħu fil-wiċċ meta jkunu jistgħu jintużaw

Ftit hawn nies li qed jirrealizzaw li aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed nersqu lejn gwerra bierda oħra.  Fl-aħħar gwerra bierda, l-iskuża li kienet tintuża kien li sew ir-Russja u sew iċ-Ċina huma għedewwa tal-Punent minħabba l-komuniżmu.  Dik il-gwerra spiċċat

Minn Benny Borg Bonello Il-ġimgħa li għaddiet attendejt il-konferenza li organizza l-MEP Alex Agius Saliba.  Kienet dwar id-drittijiet tal-konsumaturi fil-qasam diġitali.  Dan hu qasam li ‘l quddiem ser jikber u ser jiddomina mhux biss il-komunikazzjoni u social media, iżda kull qasam

Minn Benny Borg Bonello Riċentament l-MUMN, skont il-ġurnali, ħarġet direttiva lill-membri tagħha kontra l-immigranti irregolari.  Qbajt skantat għaliex hawn qed nitkellmu fuq is-saħħa tan-nies.  U l-immigranti irregolari huma nies ukoll u għalhekk għandhom jiġu stmati daqs kull pazjent ieħor.  Jien wieħed minn

Il-probabbilta’ hi li d-diskussjoni dwar l-ewtanasja issa titla’ aktar fil-wiċċ peress li ssemmiet mill-PM.  Biss jien ċert li kien hemm ħafna okkażjonijiet fejn din ġiet diskussa bejn in-nies speċjalment dawk tal-40 -50 sena meta jaraw il-ġenituri tagħhom imorru tant lura

Minn Benny Borg Bonello Bdiet sena ġdida u l-pandemija għadha magħna.  Mhux talli hekk, talli wara l-festi erġajna rajna mewġa oħra preċiż kif il-mewġa ta’ qabel kienet nieżla sew.  Ir-raġuni hi sempliċi – għal żmien il-festi kellna ħafna li abbandunaw il-miżuri li