Anzjan ta’ dixxendenza Maltija jiltaqa' ma' tfajla u tinbet “imħabba destinata”

    Il-media barranija qiegħda tirraporta dwar “l-imħabba destinata” bejn tfajla ta’ 23 sena u raġel ta’ 69 sena fi New York.

    Minkejja li hemm 46 sena differenza fl-età bejn it-tfajla Najee Martin u Charles Sciberras, it-tfajla qalet li l-imħabba tagħhom f’dawn l-aħħar xhur kompliet tifjorixxi.

    Kollox beda meta Charles, oriġinarjament mill-Belt Valletta ltaqa’ ma Najee minn Kingston fil-Jamaica fuq Tinder. Il-koppja ammettew li l-familji tagħhom għall-ewwel kienu xettiċi dwar ir-relazzjoni tagħhom, iżda l-koppja baqgħu jsostnu li kien id-destin li laqqagħhom.

    Skont it-tfajla, il-karattru ta’ Charles u s-sbuħija tagħha komplew isaħħu din ir-relazzjoni tant li skontha “Charles ma kellux għażla oħra ħlief li jagħżilni bħala t-tfajla tiegħu”. Charles ħadem qatigħ f’ħajtu u rnexxielu jitla’ l-iskaluni tas-sellum tal-ħajja billi kompla jikber fin-negozju.

    Skont ma kien irrapurtat fil-media barraniija jidher li t-tfajla sostniet li għalissa se jiffukaw fuq l-imħabba tagħhom. Żiedet tgħid li minkejja li jikkunsidraw li jiżżewġu jew li jkollhom it-tfal għalissa għadhom bil-ħsieb li huma “allerġiċi li jispiċċaw bla flus” u għalhekk jippreferu jgawdu huma bi flushom.