Fil-Belġju għaddejja diskussjoni biex l-abort isir intervent mediku ordinarju

    Il-kwistjoni tal-abort fil-Belġju fl-aħħar jiem tpoġġiet mill-ġdid fuq l-aġenda.  Hemm movimenti sħaħ fejn dawn qed jinsistu li l-liġi preżenti dwar l-abort  għandha tkun aktar laxka. Filfatt iridu li l-abort isir intervent mediku ordinarju. 

    Irid jingħad li ftit xhur ilu il-Parlamentari Belġjani vvutaw biex ineħħu l-Kodiċi Kriminali tal-pajjiż u minfloku kien introdott Kodiċi Penali ieħor li jagħmel pieni kriminali fuq nisa u tobba jekk iwettqu abort lil hinn minn dak li tippermetti l-liġi.

    Fil-liġi l-ġdida baqgħet iżżomm li ma jistax isir abort fl-ewwel 12-il ġimgħa tat-tqala. Il-liġi tobbliga lil tabib li jirrifjuta li jagħmel abort li jagħti lill-mara d-dettalji ta’ tabib ieħor li jkun lest li jagħmlu.

    Sar ukoll illegali li wieħed ifixkel l-aċċess għal faċilità li toffri l-abort. Dan sar biex ifixkel il-ħidma ta’ dawk li huma favur il-ħajja.

    Imma issa reġgħet qamet discussioni ġdida u din hi f’direzzjoni li għandu jitwessa’ l-perjodu meta jsir abort. Dawn filfatt iridu li dan ikun għal 18-il ġimgħa.