“Żammejt ’il bogħod mill-adoloxxenti biex nikkontrolla t-tentazzjoni” … appartament mimli soft toys - Fr John Dagwell

    Fr John Dagwell, li għandu 75 sena u li kien instab ħati li abbuża sesswalment minn tifel tal-iskola fis-sena 1988, iddikjara li hu wara dak iż-żmien żamm 'il bogħod mill-adoloxxenti. Qal ukoll ukoll li qed joqgħod attent biex jikkontrolla t-tentazzjoni.

    Fr Dagwell kien instab ħati li abbuża sesswalment u l-ordni tiegħu tatu trasferiment għal parroċċa ta Boston fejn kien jaħdem bħala xelter għal dawk bla dar. Hu ma damx ma’ kellu jiffaċċja akkużi ġodda, liema akkużi qatt ma ġew irrappurtati lill-Pulziija.  Erba’ snin wara, f’fajls mill-Arċidjoċesi ta’ Boston żvelat l-isem tiegħu bħala Fr li kien akkużat b’abbuż sesswali.

    Minkejja dan, isem Fr Dagwell qatt ma tniżżel fir-reġistru ta’ dawn li abbużaw sesswalment. Hu filfatt kien mar f’komunità ġdida, fejn fl-iskola hemm pixxina u t-tfal kienu jgħumu fiha fil-vaganzi.  Hu kien beda jgħallem fl-Università ta’ Keiser, fejn hemmhekk hemm madwar 16,000 student. 

    Meta mitlub jikkummenta mal-ġurnalisti hu qal li "Qed nipprova minn kollox biex ma npoġġix lili nnifsi f’sitwazzjoni li jkolli tentazzjoni.”  Dawn iddeskrivew il-post fejn jgħix hu llum, qalu li hu mimli soft toys, bħal teddy bears, Disney Dolls, Mickey Mouse, u Jiminy Cricket.