36 kontejner maqbudin fil-Freeport “fl-akbar konsenja ta’ kontejners f’daqqa li qatt ġiet ikkonfiskata”

  Operazzjoni kbira mid-Dwana Maltija wasslet biex inqabdu 36 kontejner minn kunsinja ta’ 44 kontejner fil-Freeport.

  F’din l-operazzjoni, li għadha għaddejja, qed jieħdu sehem attiv Uffiċjali tad-Dwana mit-Taqsima tal-Moniteraġġ tal-Kontejners (Containers’ Monitoring Unit), mit-Taqsima tal-Iscanning (Scanning Unit) u mit-Taqsima tal-Propjeta’ Intellettwali (Intellectual Property Rights Unit), fejn qiegħed jintuża l-iscanner sofistikat tad-Dwana. Qed jagħtu sehemhom ukoll f’din l-operazzjoni impjegati tal-Malta Freeport Terminals Ltd u membri tas-sigurta’ tal-Malta Freeport Corporation.

  Mill-konsenja ta’ 44 sħiħa, li l-maġġoranza tal-kontejners kienu ta’ daqs ta’ 45 pied u l-oħrajn ta’ daqs ta’ 40 pied, f’36 kontejner instab li kien qed jinġarr fihom eluf ta’ prodotti li jiksru l-Liġi tal-Propjeta’ Intellettwali. It-tmien kontejners l-oħra rriżultaw korretti. 

  Bit-tama li l-konsenjatur ta’ din il-konsenja kbira ta’ kontejners jinganna bid-Dwana, l-ewwel 20 pied mill-bieba ta’ kull kontejner kienu mimlija bi prodotti leċti bħala coverload, bil-prodotti illeċti moħbija warajhom. Importanti biex jinqabdu l-prodotti illeti kien l-iscanner tad-Dwna fil-Freport.

  Il-kontejners kollha oriġinaw minn pajjiż fl-Asja u kienu lkoll destinati għal pajjiż Afrikan.

  Tmien kontejners li tbattlu s’issa rriżulta li kien hemm prodotti foloz ta’ ditti rinomati:

  *   91,750 aċċessorji ta’ telefons ċellulari;
  *   46,863 biċċa ħwejjeg;
  *   43,915-il par żarbun sportiv;
  *   14,365 track suit;
  *   7,770 par żarbun; u
  *   750 game controllers.

  Id-Dwana Maltija tqis li din hi l-akbar konsenja ta’ kontejners f’daqqa li qatt ikkonfiskat u, l-fatt li fadal 28 kontejner x’jitbattlu, kollox jindika li l-ammonti ser jilħqu figura rekord. L-akbar konsenja maqbuda fil-passat kienet ta’ 15-il kontejner.