Tarbija abbandunata fi sptar f’Turin

  Il-midja Taljana qiegħda tirrapporta li tarbija tat-twelid b’kundizzjoni rari fejn ma tistax tkun esposta direttament għax-xemx, allegatament ġiet abbandunata fi sptar f’Turin.

  Ingħad illi t-tarbija, li għandha erba’ xhur u li jisimha Giovannino, għandha l-“harlequin ichthyosis”, kundizzjoni ġenetika li tikkawża ġilda niexfa.

  L-infermiera ilhom jieħdu ħsiebu sa minn meta twieled, f’Awwissu, imma jista’ jkun hemm bżonn li jitlaq mill-isptar fil-ġimgħat li ġejjin. Mhux ċar għalfejn il-ġenituri ma jistgħux jġu kkuntattjati jew għaliex ma rritornawx biex jiġbru lil Giovannino. 

  “Ma nafx x’inhi r-raġuni, l-unika ħaġa ċerta hi li dan it-tifel ġie abbandunat,” qalet waħda mill-infermiera li qed jieħdu ħsieb it-tarbija fl-Isptar Sant’Anna bil-kundizzjoni li tibqa’ anonima meta tkellmet mal-ġurnal La Stampa tal-Italja.

  L-awtoritajiet tal-pajjiż irrapportaw li jinsabu konxji tas-sitwazzjoni u kienu qed jippruvaw jikkuntattjaw lill-ġenituri tat-tarbija. Fil-frattemp qiegħdin ukoll iħarsu lejn dar temporanja għal Giovannino, madanakollu l-kundizzjoni tiegħu tirrikjedi li jingħata kura speċjali.

  Giovannino bħalissa qiegħed jinżamm fit-taqsima ta’ kura intensiva għat-trabi tat-twelied fl-imsemmi sptar. Huwa qiegħed jinżamm ‘il bogħod mix-xemx u qed jiġi kkurat b’moisturiser diversi drabi kuljum.

  “Huwa tifel ħelu li jitbissem u jħobb jiġi mdawwar madwar mas-sala,” qalet il-Kap tat-Taqsima lil La Repubblica. “Huwa kuntent ukoll meta xi ħadd isemmgħu l-mużika.”