Jistupraha fid-dar tagħha wara li ppruvat toqtlu

  Iktar kmieni llum, il-Qorti semgħat kif persuna akkużata b'attentat omiċidju fil-konfront tas-sieħeb tagħha, spiċċat vittma ta' stupru mill-istess akkużat matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet.

  Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, l-Avukat Difiża tal-akkużata Stefano Filletti saħaq kif matul tmiem il-ġimgħa, l-eks sieħeb tagħha (li kien ukoll il-vittma fl-akkuża ta' attentat ta' omiċidju) mar quddiem id-dar tal-akkużata, u wara li għal ċertu ħin hedded lill-mara verbalment, żgassa l-bieb prinċipali tad-dar, daħal fuq il-mara u stupraha. 

  Ftit ħin wara, r-raġel ħareġ mill-fond tal-propjetà, u ftit wara reġa rritorna fuq il-post, fejn reġa ipprova jidħol fid-dar, iżda b'xorti tajba kien imwaqqaf mill-Pulizija li kienu ssejjħu mill-vittma tal-aggressjoni, u kien arrestat dak il-ħin.

  Jirriżulta wkoll li, filwaqt li l-mara kellha ordni mingħand il-Qorti biex ma tersaqx lejn l-eks-sieħeb tagħha u ma tkellmux, ir-raġel ma kellux ordni reċiproki.

  Filletti saħaq li dan il-każ qiegħed jiġi investigat mill-pulizija, u bħala evidenza ta' dan ir-reat, huwa esebixxa filmat li l-mara ħadet bit-telefon ċellulari. Huwa saħaq ukoll li kienu seħħew inċidenti ta' theddid vjolenti ripetutament qabel ma seħħ dan il-każ, pero ta' dan tal-aħħar kien ikkaġuna ferita psikoloġika kbira fuq il-mara, u kien għalhekk li s-smigħ tal-każ oriġinali fuq akkuża ta' attentat omiċidju kellu jiġi diferit għal żmien iktar tard.

  Il-prosekuzzjoni, mmexxija mill-Ispettur Eman Hayman, ma oġġezzjonatx din it-talba. Il-każ ser ikompli jinstema f'Novembru li ġej.