L-Air Malta tikkritika l-aġir inaċċettabbli ta' wħud mill-bdoti

   

  B’reazzjoni għal rapport f’sezzjoni tal-midja li b’referenza għal sors anonimu kien jallega li bdot tal-linja tal-ajru waqaf jixtri fjuri minn terminal ta’ ajruport f’Amsterdam meta minflok kien mistenni li jirritorna mill-aktar fis lejn Malta biex iwassal passiġġieri lejn Palermo, Air Malta qalet li kienet imnikkta bl-allegat aġir ta’ wħud mill-membri fil-komunità tal-bdoti tagħha. Dan minkejja li qalet li tifhem li l-biċċa l-kbira tal-bdoti għandhom għal qalbhom il-linja tal-ajru nazzjonali u l-aġir tagħhom huwa wieħed professjonali.

  Air Malta qalet li l-każ inkwistjoni kien jagħmel referenza għal dewmien f’titjira minn Amsterdam, operata minn dan il-bdot, li spiċċat kellha riperkussjonijiet fuq titjira lejn Palermo.

  Il-linja tal-ajru qalet li l-aġir ta’ wħud mill-bdoti huwa inaċċettabbli, bl-Air Malta tisħaq li matul tmiem il-ġimgħa li għadda 13-il bdot irrapportaw li kienu ma jifilħux u dan wassal għal diffikultajiet fl-operat.

  Air Malta qalet li n-numru ta’ każi ta’ bdoti li jirrapportaw ma jifilħux mhuwiex fin-norma tal-industrija, bil-linja tal-ajru tesprimi d-diżappunt tagħha għall-ħin konsiderevoli li l-maniġment qed ikollu jiddedika biex jindirizza kwistjonijiet industrijali li hija ddeskriviet bħala li mhumiex raġjonevoli.

  Fl-istqarrija tagħha l-Air Malta emfasizzat mill-ġdid li kien intlaħaq ftehim mal-ALPA fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha, ftehim li hija qalet lesta li tiffirma. Madankollu l-linja tal-ajru qalet li ALPA għadha qed tinsisti fuq garanzija min-naħa tal-Gvern ta’ ħlas għal irtirar bikri li jammonta għal €700,000.