Alfred Sant isejjaħ għal strateġija kontra l-populiżmu

  L-ewroparlamentari Dr Alfred Sant għamel sejħa għal strateġija kontra l-populiżmu sabiex din tkun adottata mill-Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi (S&D) tal-Parlament Ewropew.

  Dr Alfred Sant għamel din is-sejħa waqt laqgħa tal-Grupp S&D li ltaqa biex jiddiskuti t-tim il-ġdid ta' Kummissarji Ewropej fil-preżenza tal-Kummissarju Għoli Spanjol għall-Aġenda 2030 Cristina Gallach u Luca Visentini, is-Segretarju Ġenerali tal-Konfederazzjoni tat-Trejdjunjins Ewropej.

  F’konferenza stampa, il-President nominata tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ippreżentat tim ta’tliet viċi presidenti eżekuttivi, ħames viċi presidenti u tmintax-il kummissarji fosthom Helena Dalli ta’ Malta li ġiet assenjata d-dekasteru tal-Ugwaljanza. Dawn kollha ser ikollhom bżonn jieħdu sehem f’seduti parlamentari fil-ġimgħat li ġejjin.

  Fid-dibattitu tal-Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi (S&D)li ffoka fuq il-portafolli assenjati lill-Kummissarji l-ġodda u l-istruttura imposta minn Van der Leyen, Dr Alfred Sant iddikjara li l-Grupp S&D jeħtieġ li jkun strateġiku fuq il-mod kif jopera. 

  "Għandna negħlbu lill-populisti u biex nagħmlu dan jeħtieġ li niffukaw fuq tliet oqsma strateġiċi: il-ġustizzja ekonomika, il-migrazzjoni u l-koeżjoni. Inkella, aħna nbatu kontra l-populisti kif qed isir diġà f'dan l-istadju ", qal Dr Sant" 

  Matul l-istess dibattitu, numru ta’MEPs tal-Grupp S&D ilmentaw dwar il-ħolqien ta' Kummissarju Għall-Ħarsien tal-Mod ta’Ħajja Ewropea sabiex tissorvelja l-politika tal-migrazzjoni għaliex jarawha bħala ġest favur il-lemin estrem.

  MEPs oħra tal-Grupp S&D ilmentaw dwar l-inklużjoni tal-aħħar minuta ta’Viċi President Eżekuttiv ġdid. Aktar tard, Ursula von der Leyen kellha laqgħat twal mal-mexxejja tal-gruppi politiċi ewlenin fil-Parlament Popolari Ewropew u Dacian Ciolo? tar-Renew Europe.