40 xahar ħabs wara li ta n-nar lid-dar tiegħu stess

  Raġel ta' 52 sena min-Naxxar ġie kkundannat tliet snin u erba’ xhur priġunerija effettivi, wara li wieġeb ħati għall-akkuża li ta n-nar lill-proprjetà tiegħu stess, liema nar, filwaqt li seta’ jqiegħed fil-periklu l-ġirien tiegħu, kkaġuna ħsara kbira fil-proprjetà tal-familja tiegħu, u lid-dar tal-viċini tiegħu.

  Kien nhar id-9 ta' Settembru meta r-raġel, li ismu mhux jixxandar fuq ordni tal-Qorti, wara ġlieda li huwa kellu mal-mara tiegħu, mar jixtri ammont żgħir ta' fjuwil minn pompa tal-petrol, biex jagħti n-nar li d-dar tiegħu stess. Jidher li mbagħad biddel fehmtu eżatt xħin ta n-nar, u fi stat ta' paniku, minflok ipprova jitfi n-nar, mar għand il-pulizija jammetti x'għamel u talab l-għajnuna.

  L-imputat kien akkużat ukoll li bin-nar li huwa kebbes, seta jqabbad il-bini tal-viċini tiegħu, tant li kkawża ħsara li tammonta għal €2,500, fil-propjeta tiegħu u tal-ġirien.

  Il-Qorti ikkunsidrat il-fatt li l-imputat kien minn jeddu resaq lejn il-pulizija, fejn ammetta dak li għamel, u kontinwament kien qiegħed jikkolabora mal-Pulizija.

  Il-Maġistrat Victor Axiak għalhekk ikkundanna lir-raġel Naxxari bil-piena minima kif elenkata mill-liġi, dik ta' tlett snin u erbgħa xhur priġunerija, kemm għall-inċident, kif ukoll għall-ksur tal-kundizzjonijiet imposti fuqu minħabba sentenza sospiża mogħtija lilu fl-2017.

  L-Ispettur Christina Delia mexxiet il-prosekuzzjoni, filwaqt li l-Avukat Arthur Azzopardi deher bħala avukat difensur.