Pulizija mitlubin jintervjenu fiċ-Ċentru Miftuħ tal-Marsa

    Numru ta' uffiċjali intervjenew fiċ-Ċentru Miftuħ tal-Marsa wara li grupp ta' immigranti allegatament bdew jipprotestaw.

    Jidher li għal xi raġuni l-immigranti bdew jipprotestaw u saħansitra nstema' għajjat u storbju ieħor

    Uffiċjali tal-Pulizija fosthom dawk mis-sezzjoni tal-RIU, tat-traffiku u tad-distrett. Fil-post issejjaħ ukoll tim mediku bħala prekawzjoni.