Ma jistgħux jarmaw mingħajr vannijiet

  Il-pjan ta’ riġenerazzjoni tal-lokalità ta’ Marsaxlokk fih elementi li mhux qed jinżlu tajjeb mal-bejjiegħa tal-monti. Numru ta’ bejjiegħa huma urtati għall-fatt li waħda mill-miżuri f’dan il-pjan hi li huma mhux se jibqgħu jitħallew iżommu l-vannijiet tagħhom viċin il-bankarelli tagħhom. Skont dawn il-bejjiegħa l-impossibbiltà li jużaw il-vannijiet tagħhom ifisser “daqqa ta’ ħarta” fil-bejgħ tagħhom. 

  Skont dawn il-bejjiegħa l-impossibbiltà li jużaw il-vannijiet tagħhom ifisser “daqqa ta’ ħarta” fil-bejgħ tagħhom. 

  Din il-projbizzjoni kienet diskussa flimkien ma’ suġġetti oħra waqt laqgħa li saret ftit tal-jiem ilu fil-Kunsill Lokali ta’ Marsaxlokk u li għaliha kien hemm preżenti fost oħrajn is-Sindku tal-lokal, rappreżentanti mill-Ministeru għat-Turiżmu, bejjiegħa tal-monti flimkien ma’ rappreżentanza tal-General Workers’ Union (GWU) li tagħhom huma membri, kif ukoll il-perit responsabbli mit-tfassil tal-proġett.

  L-imsemmi pjan ta’ riġenerazzjoni jaħseb ukoll biex il-bejjiegħa li hemm fiż-żona tal-Hunters Tower jiġu rilokati f’żona oħra. Din iċ-ċaqliqa hi maħsuba li ssir f’Ottubru li ġej, bil-bejjiegħa tal-monti qed jisħqu li jekk jitneħħewlhom il-vannijiet ma jkunux jistgħu jaħdmu sew.

  “L-istore room tagħna huwa l-vann. Jekk ikolli l-karozza pparkjata seba’ mili ‘l bogħod ma nistax naħdem,” sostna wieħed mill-bejjiegħa f’kummenti li għadda lil IT-TORĊA. “F’Ottubru qalu li se jtuna n-numri biex inkunu fil-post tagħna. Wara li jgħaddu tliet ġimgħat, u wara li nkunu integrajna fil-post, iriduna nneħħu l-vannijiet. Dik mhux se naċċettawha. Aħna rridu l-post tagħna bil-vann warajna.”

  Intant, il-GWU saħqet li hija totalment ma taqbilx ma’ din il-proposta u ħarġet b’soluzzjoni li l-bejjiegħa jkunu jistgħu jarmaw bil-vann tagħhom fil-ħin ta’ bejn is-6.00 a.m. u s-2.00 p.m, li jidher li ntlaqgħet b’mod favorevoli mill-maġġoranza tal-bejjiegħa membri tal-istess union.

  Fl-isfond ta’ dan kollu, il-GWU qiegħda tesplora l-possibilitajiet kollha dwar kif tista’ tħares l-interessi tal-istess bejjiegħa membri tagħha, li ta’ min isemmi li fil-jiem li għaddew kompla jiżdied l-għadd tagħhom.