Id-dar ta' Nerik Mizzi fost 10 binjiet skedati

  L-Awtorita tal-Ippjanar skedat 10 binjiet li huma meqjusa ta' importanza minħabba l-wirt arkitettoniku jew storiku tagħhom.

  Fost il-binjiet hemm dik fi Triq San Ġwann fil-Belt li kienet ir-residenza ta' Dr Nerik Mizzi li miet fiha tliet xhur wara li laħaq prim ministru f'Settembru 1950.

  Ir-residenza tmur lura sas-Seklu 17 u l-binja, li qed tiġi konvertita f'dar-mużew, fiha diversi għamara u partijiet oriġinali.

  Fil-Qrendi ġie skedat palazz fi Triq il-Kbira li jmur lura għas-Seklu 18 u li fih diversi affreski u skulturi fil-ġnien.

  F'Bormla, fi Triq San Pawl, l-Awtorita tal-Ippjanar skedat dar bi stil Barokk mentri fil-Birgu ġew skedati żewġ idjar, dak li kien il-Palazz tal-Isqof u palazz fuq stil Barokk possibilment tas-Seklu 16 fi Triq Hilda Tabone.

  Binja oħra skedata tinsab f'Ħal Balzan, kantuniera bejn Triq il-Providenza u Triq it-Tliet Knejjes, li fiha stil Barokk/Rococco. Fiha kien jgħix il-kavallier Spanjol Fra Giacomo Rodrigues li jinsab midfun fil-Kon-Kattidral ta' San Ġwann.

  Fi Triq d'Argens fil-Gżira ġiet skedata dar iddisinjata mill-arkitett Joseph Colombo u li kien jużaha bħala r-residenza tiegħu.

  F'Ħal Lija u n-Naxxar ġew skedati żewġ residenzi oħra b'tal-ewwel tinsab fi Triq Annibale Preca bi stil Romanesk u Gotiku u tmur lura għas-Seklu 19 jew 20 mentri kif ukoll ġnien mentri tat-tieni tinsab fil-kampanja.

  L-unika binja mhux residenzjali fil-lista l-ġdida tal-postijiet skedati hija l-knisja l-antika tal-Manikata dedikata lil San Ġużepp u li nbniet fl-1920.

  Il-binjiet ġew skedati wara konsultazzjoni li l-Awtorita tal-Ippjanar għamlet mas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali.