“Kienet temmen li l-kanċer jaf tbeżżgħu billi tħares dritt f'għajnejh u taffrontah''... titħabbar il-mewt ta' Nadia Toffa

  “Għalkemm xi ħadd jista’ jaħseb li inti tlift, min għex bħalek MA JITLEF QATT”. Hekk bdew biex isellmu l-memorja tal-Preżentatriċi Nadia Toffa l-kollegi tagħha tal- Le Iene show fl-Italja.

  Huma komplew biex jgħidu li Toffa ġġieldet l-marda tal-kanċer b’rasha mgħollija, b’dinjità u b’saħħitha kollha.

  Intqal ukoll li minħabba r-rapport li bnew bejniethom se tkun iebsa biex jinfirdu u li anke meta kien hemm min ma kienx jemmen fil-ġlieda tagħha, huma kienu jibqgħu fis-silenzju jarawha titbissmilhom.

  Fakkru dwar il-qalb tajba tagħha u li kienet kapaċi taħfer lil kulħadd anke dak li hi sabitlu isem minflok il-kelma li tbeżża’ lil ħafna. Għażlet li ssemmi l-kanċer “il-ħażin li ma jitfejjaqx”. 

  Għal Toffa waħda mir-rimedji kontra l-kanċer kienet li temmen fiha nnifisha, li taffaċċja r-realtà u fosri min jaf, jekk tħares dritt f’għajnejn din il-marda qerrieda jaf kont tbeżżgħu xi ftit ukoll milli jkompli jeqirdek.

  Toffa kellha biss 40 sena u ċertament li se tibqa’ mfakkra għas-sehem tagħha kontra l-abbuż tar-rimi tal-iskart f’Casertano u f’Napli.