“Il-pajjiżi tal-UE jridu jaħdmu aħjar flimkien biex jiksbu l-aħjar prezz tal-mediċina“

  Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne insista fil-preżenza ta' rappreżentanti minn disa' pajjiżi Ewropej li huwa biss jekk jaħdmu flimkien li jistgħu jġibu l-aħjar prezzijiet tal-mediċina.

  Huwa iddikjara dan fid-diskors ta' introduzzjoni li għamel fil-Valletta Declaration hekk kif Malta u l-istess disa' pajjiżi bdew jiltaqgħu biex jiddiskutu kif jistgħu jaħdmu aħjar biex iġibu prezzijiet aħjar għall-mediċina.

  Id-disa' pajjiżi li qed jiltaqgħu fil-MUŻA biex flimkien ma' Malta jiddiskutu kif se jaħdmu aħjar flimkien f'dan il-qasam huma l-Kroazja, Ċipru, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovenja u Spanja.

  Fearne saħaq li jekk kull pajjiż jew reġjun jaħdem għalih ma jistax jikseb mediċini bl-aħjar prezz għax l-industrija farmaċewtika twiegħed l-aħjar prezz lil kull wieħed imma jekk jaqsmu l-informazzjoni flimkien ikollhom iktar saħħa biex jiksbu prezz tajjeb għax qed jirrappreżentaw 160 miljun persuna li jfissru terz tal-UE.

  Il-Ministru għas-Saħħa wera x-xewqa wkoll li l-10 pajjiżi jiddiskutu wkoll il-possibilita li jidħlu f'diskussjonijiet mal-industrija tal-farmaċija biex fondi mill-UE li qed jinvestuha fiha għar-riċerka dwar mediċini twassal biex jekk joħorġu mediċini ġodda grazzi għall-istess riċerka din tinbiegħ lilhom bi prezz iktar baxx.

  Waqt li esprima l-gratitudni tiegħu għall-industrija tal-farmaċija huwa sostna li ħidma bejn iż-żewġ naħat tista' twassal għal 'win-win situation' li minnha l-aktar li jgawdi huwa l-pazjent.

  Ritratti: Roger Azzopardi