L-itwal żwieġ bejn koppja Down’s… imut ir-raġel wara 25 sena flimkien

  Koppja Amerikana, li t-tnejn għandhom il-kundizzjoni tad-Down’s, kien ilhom miżżewġin 25 sena iżda x-xahar li għadda spiċċaw infirdu wara li miet ir-raġel. 

  Paul Schaoun-DeForge miet ix-xahar li għadda fl-età ta’ 56 sena. Kien ilu jiġġieled kontra l-marda tal-Alzheimer. B’hekk, il-mara tiegħu Kris, li għandha 59 sena issa spiċċat armla. 

  Il-qraba ta’ dan il-koppja jaħsbu li dan hu l-itwal żwieġ li qatt seħħ bejn koppja li għandha din il-kundizzjoni. 

  Il-koppja twieldu f’Liverpool li jinstab fl-istat ta’ New York. Minkejja li twieldu bil-kundizzjoni tad-Down’s, il-familji tagħhom ma tawx kas tal-parir tat-tobba li jpoġġuhom f’istituzzjonijiet. 

  Kien fis-snin tmenin meta l-koppja ltaqgħu waqt lejla ta’ żfin għal persuni b’diżabilità. Wara snin joħorġu flimkien, kienet proprju Kris li staqsiet lil Paul jekk iridx li jiżżewġu fl-1988. 

  Kris tirrakkonta li Paul kien idaħħakha u meta kienet tħares f’għajnejh kienet tara l-futur tagħha. Kien proprju f’dan il-mument meta staqsietu biex jiżżewwiġha u hu qalilha li xtaq.

  Madankollu, biex dan seta’ jsir damu ħames snin biex ġabu d-dritt taż-żwieġ mingħand l-uffiċjali tal-istat ta’ New York. 

  Kellhom jagħmlu testijiet dwar l-għarfien rigward is-sess, dwar dak li jħossu u kellhom bżonn jipprovaw li kapaċi jagħtu l-kunsens tagħhom għaż-żwieġ. 

  Wara li żżewġu l-koppja ħadu l-kunjomijiet ta’ xulxin, bl-għażla li dak tal-mara tpoġġa l-ewwel wieħed.

  F’Awwissu li għadda, il-koppja reġgħu ġeddew il-wegħda taż-żwieġ wara li Kris kienet l-isptar minħabba pneumonia. 

  Intant, qraba ta’ Paul stqarrew waqt il-funeral tiegħu li kien iħossu fortunat. Qraba oħra ddeskrivew lil din il-koppja bħala mudell għal dawk li jridu li jkollhom relazzjoni tajba. Semmew kif bħala koppja kienu tim li jirreferu għal xulxin u jfittxu lil xulxin f’dak li jagħmlu. 

  Bħala koppja, huma kienu jgħixu f’appartament li jifforma parti minn proġett tal-housing appoġġjat mill-istat u magħmul apposta għal persuni b’diżabilità. 

  It-tnejn kienu jaħdmu. Paul kien jaħdem fl-Arc of Onondaga li hi organizzazzjoni għal persuni b’diżabilità, filwaqt li Kris kienet taħdem il-Pizza Hut qabel ma bdiet taħdem fl-Uffiċċju tal-Istat ta’ New York għal Persuni b’Diżabilitajiet fl-Iżvilupp.

  Bħala koppja huma spiss fakkru l-anniversarju billi kienu jmorru għal vaganza fil-muntanji Adirondack. 

  Kien is-sena li għaddiet meta Paul beda jħoss is-sintomi tal-Alzheimer u allura kellu jingħata l-kura. Dan kollu affettwa ħażin lil Kris li spiċċat imkissra. Madankollu, xorta kellhom iċ-ċans li jieklu flimkien nhar ta’ Ħadd. 

  Minkejja li biż-żmien Paul beda jinsa lin-nies, xorta baqa’ qatt ma nesa lil martu. Il-qraba jirrakontaw li meta kien jara lil martu Kris, kien jibqa’ jħares lejha u kont tinduna li għarafha.