Ħeb għat-tifel ta' eks-ministru talli tajjarlu t-tfajla

  Raġel ta' 46 sena minn Ħaż-Żebbuġ ġie ordnat jagħmel 480 siegħa xogħol fil-kommunita wara li nstab ħati li ta bil-ponn iben eks-ministru wara li dan laqatlu t-tfajla bil-karozza.

  Philip Cauchi kien mixli mill-Assistent Kummissarju Martin Sammut li fil-5 ta' Marzu 2006, f'xi ħin bejn it-3.00 a.m. u l-4.00 a.m. ġo parkeġġ f'Paceville, ipprova joqtol jew iqiegħed fil-periklu ħajjet Tonio Zammit li jiġi iben l-eks-Ministru Ninu Zammit u li dak iż-żmien kellu 19-il sena.

  Mill-provi li tressqu quddiem il-Maġistrat Marse-Ann Farrugia rriżulta li Cauchi kien fil-kumpanija tat-tfajla tiegħu Antonella Cutajar ġol-karozza misjuqa minnha.

  Meta kienet ħierġa mill-parkeġġ għaddiet karozza li laqtet il-Fiat Punto ta' Cutajar u baqgħet sejra. Cauchi ħareġ jiġri warajha biex jipprova jeħdilha n-numru tar-reġistrazzjoni u f'dan il-ħin għaddiet karozza misjuqa minn Zammit li laqtet lil Cutajar.

  X'ħin ra hekk Cauchi mar fuq Zammit u beda jagħtih bil-ponn bil-vittma mar jitlob l-għajnuna lil xi membri tas-sigurta tal-parkeġġ.

  Għalkemm l-akkużat u t-tfajla tiegħu sostnew li Zammit intlaqat minn karozza u b'hekk kellu l-ġrieħi li kellu, tobba li xehdu sostnew li l-ġrieħi kienu kompatibbli ma' daqqiet bil-ponn.

  Cauchi ammetta li ħebb għal Zammit għax kien irrabjat li tajjarlu lit-tfajla u talab skuża lill-vittma imma l-Maġistrat Farrugia għamlitha ċara li ma kienx ġustifikat li jaġixxi kif aġixxa.

  Madankollu hija irrimarkat li l-kondotta tiegħu kienet nadifa u ma kienx ħaqqu jintbagħat il-ħabs u għalhekk waqt li sabitu ħati li aggredixxa lil Zammit ordnatlu jagħmel 360 siegħa xogħol fil-kommunita.