Salvini jinsisti li l-Gvern Taljan mhuwiex f'riskju li jaqa'

    Id-Deputat Prim Ministru Matteo Salvini saħaq li m’hemm l-ebda riskju li l-Gvern Taljan se jaqa’ qabel ma ttieħed vot kruċjali ta’ fiduċja fis-Senat dwar digriet li jitratta s-sigurtà u l-immigrazzjoni.

    “Il-Gvern assolutament mhuwiex f’riskju li jaqa’,” insista Salvini, li huwa l-kap tal-Partit lemini “Lega”.