ARA: Qanpiena f'Ħad Dingli lura minn restawr fl-Ingilterra

  Waħda mill-qniepen tal-knisja ta' Ħad Dingli twaħħlet lura fil-kampnar wara li ġiet restawrata l-Ingilterra.

  Il-qanpiena nħadmet fl-1762 minn Alisio Bouchat fi żmien il-ħakma tal-Kavallieri ta' San Ġwann.

  Tul il-karriera tiegħu Bouchat ħadem mal-40 qanpiena għal knejjes lokali fosthom it-tnejn li hemm fil-Kon-Kattidral ta' San Ġwann.

  Matul iż-żmien il-qanpiena nqasmet u għalkemm sar tentattiv biex tiġi rranġata fit-tarzna ta' Bormla dan ma rnexxiex.

  Il-Parroċċa ta' Ħad Dingli talbet l-għajnuna tal-kampanoloġista Kenneth Cauchi u ġie suġġerit li l-qanpiena tintbagħat għand il-kumpanija Soundweld.

  Din il-kumpanija ilha mill-1967 tispeċjalizza fir-restawrn tal-qniepen u wettqet xogħol fuq madwar 500 qanpiena fosthom il-qanpiena l-kbira fil-Katidral ta' Canterbury.

  Hija kienet diġa irrestawrat żewġ qniepen oħra f'Malta, dik ta' żewġ tunellati fil-Kon-Kattidral ta' San Ġwann u qanpiena żgħira tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali tal-Belt.

  Il-qanpiena ta' Ħad Dingli ġiet ritornata Malta f'Awwissu li għadda u t-Tnejn filgħodu ttellgħet lura.

  Hija ġiet imbierka mill-Arċipriet Dun Mark Mallia Pawley u ndaqqet għall-ewwel darba wara nuqqas ta' 20 sena.

  Il-ħlas għar-restawr sar bl-għajnuna tal-Fond Kawżi Ġusti mmexxi mill-Ministeru tal-Finanzi bil-Parroċċa ta' Ħad Dingli rringrazzjat ukoll lill-Ministru Ian Borg, eks-sindku tal-loka, tal-għajnuna tiegħu wkoll.

  Ritratti u filmat: ALAN SALIBA