“L-ibbuljar ma jista’ qatt ikun iġġustifikat”

    “L-ibbuljar ifisser intimidazzjoni bl-għan li ġġiegħel bniedem jagħmel jew iħoss dak li m’għandux għalfejn jagħmel jew iħoss kieku mhux għax hemm il-bully.”

    Hekk qalet il-Membru Parlamentari Marlene Farrugia lil dan is-sit filwaqt li sostniet li l-ibbuljar ma jista’ qatt ikun ġustifikat. “L-ibbuljar itellef kwalunkwe bniedem milli jiżviluppa l-personalità tiegħu sħiħa u/jew jgħix fil-paċi.”

    Farrugia temmen li tfal ta’ personaġġi huma aktar esposti u vulnerabbli għall-ibbuljar, fil-fatt qalet li t-tfal tagħha sofrew minnha “saħansitra fl-estrem tagħha. Ma rrid nara lil ħadd, hi x’inhi l-età, jġarrab l-ibbuljar.”

    Meta ġiet mistoqsija dwar x’ifisser għaliha l-ibbuljar u x’effetti jħalli fuq individwu, speċjalment meta nitkellmu fuq tfal, il-MP Claudette Buttigieg qalet li l-mistoqsijiet tagħna, “huma parti minn spin malizzjuż u intimidatorju tal-Gvern u tal-Partit Laburista. Jekk bħali qrajt l-artiklu ta' Kristina Chetcuti għandek taqbel magħha li kull tip ta’ bullying fuq it-tfal huwa ħażin u li hemm bżonn nipproteġu lill-uliedna u mhux nesponuhom u nużawhom imma wara nwaħħlu f’ħaddieħor.”