Raġel mingħajr organu sesswali mistenni jeħel il-ħabs wara li qarraq u darab nisa waqt l-att sesswali

  Raġel mingħajr organu sesswali mistenni jkun ikkundannat sentenza ta’ priġunerija wara li daħħal ‘oġġetti mhux magħrufa’ fil-parti intima ta’ nisa li ħasbu li kienu għaddejjin minn rapport sesswali.

  Il-Prosekutur Kirsten Cockburn qalet quddiem il-Qorti li Carlos Delacruz, raġel li għandu 35 sena minn Banknock viċin Falkirk, kkawża dannu fiżiku fuq żewġ nisa kawża tal-azzjonijiet tiegħu.

  Iż-żewġ nisa skoprew li l-akkużat ma kellux organu sesswali jiem wara li temmew ir-relazzjoni tagħhom mal-akkużat.

  Waħda mill-vittmi tiegħu qalet li l-akkużat dejjem deher jaġixxi b’mod stramb waqt l-att sesswali, filwaqt li oħra qalet li spiċċat bid-dmija ħierġa minnha. Huma qalu li kellhom x’jaqsmu miegħu aktar minn darba, iżda li qatt ma setgħu jobsru l-kundizzjoni tiegħu minħabba li hu kien jinsisti li xtaq joqgħod fid-dlam u li kien iħossu skomdu jidher bla ħwejjeġ quddiemhom. 

  Cockburn żiedet li l-akkużat ma kkummentax waqt l-interrogazzjoni u li wara li kien eżaminat, ġie kkonfermat dak li sostnew iż-żewġ nisa, iżda ma ngħatatx raġuni dwar dan.

  Huwa mistenni jingħata s-sentenza f’Settembru li ġej.