Lejl ieħor ta’ taqtigħ il-qalb fin-Naxxar…

  Il-lejl li għadda kien lejl ieħor ta’ taqtigħ il-qalb fis-sala tal-għadd tal-voti n-Naxxar hekk kif ftit ftit il-Parlament il-ġdid beda jieħu iktar forma u għalhekk iktar kandidati kienu ddikjarati eletti. F’ħafna każi r-riżultat kien qrib u l-kandidati sabu posthom wara l-perspex jaraw kull vot li sejjer fil-garżela.

  L-ewwel distrett

  PL: Louis Grech, Deo Debattista, Josè Herrera

  PN: Mario De Marco, Claudio Grech

  It-tieni distrett

  PL: Joseph Muscat, Joe Mizzi, Helena Dalli, Stefan Bunontempo

  PN: Lawrence Gonzi

  It-tielet distrett

  PL: Owen Bonnici, Carmelo Abela, George Vella u Etienne Grech

  PN: Mario Galea

  Ir-raba’ distrett

  PL: Joseph Muscat, Konrad Mizzi, Silvio Parnis, Chris Fearne

  PN: Jason Azzopardi

  Il-ħames distrett

  PL: Karmenu Vella, Marleen Farrugia, Joe Sammut, Edward Scicluna

  PN: Anthony Bezzina

  Is-sitt distrett

  PL: Marie Louis Coleiro Preca, Silvio Schembri, Roderick Galdes

  PN: Clyde Puli, Ryan Callus

  Is-seba’ distrett

  PL: Ian Borg, Godfrey Farrugia, Charles Buhagiar

  PN: Lawrence Gonzi, Joe Cassar

  It-tmien distrett:

  PL: Chris Cardona, Edward Zammit Lewis u Edward Scicluna

  PN: Tonio Fenech u Beppe Fenech Adami

  Id-disa’ distrett

  PL: Manuel Mallia, Leo Brincat

  PN: Simon Busuttil, George Pullicino, Robert Arrigo

  L-għaxar distrett

  PL: Evarist Bartolo, Manuel Mallia

  PN: George Pullicino, Robert Arrigo, Francis Zammit Dimech

  Il-ħdax –il distrett

  PL: Anthony Agius Decelis, Louis Grech

  PN: Simon Busuttil

  Joe Cassar u David Agius ikunu eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista la jinfetħu l-voti ta’ Edwin Vassallo.

  It-tnax –il distrett

  PL: Evarist Bartolo, Michael Farrugia

  PN: Tonio Fenech, Michael Gonzi, Robert Cutajar

  It-tlettax –il distrett

  PL: Anton Refalo, Franco Mercieca, Justyne Caruana

  PN: Giovanna Debono, Chris Said

  Fil-każ ta’ Għawdex il-Partit Nazzjonalista talab permezz ta rikors, lill-Qorti Kostituzzjonali biex b’urġenza tordna lill-Kummissjoni Elettorali terġa’ tibda mill-ġdid l-għadd tal-voti tat-tlettax il-distrett elettorali.

  “F’Għawdex 10 voti tal-Kandidat tal-Partit Nazzjonalita Paul Buttigieg intilfu u r-riżultat wassal biex il-Partit Nazzjonalista tilef it-tielet siġġu f’Għawdex b’9 voti.

  Minħabba li l-iżball ittieħed f’count li diġa’ kien ingħalaq, l-għadd mill-ġdid jista’ jerġa’ jinfetaħ biss b’ordni tal-Qorti Kostituzzjonali lill-Kummissjoni Elettorali.

  Huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ressaq it-talba tiegħu lill-Qorti Kostituzzjonali biex tiddeċiedi b’urġenza,” qal il-PN fi stqarrija.