U bħal Lassie wasal lura d-dar!

  Din hija l-istorja ta' Rocco kelb tar-razza border collie li fil-Milied ta' disa' snin ilu kien intilef. Il-familja Taljana minn Macerata li Rocco kien joqgħod magħhom tilfu kull tama li xi darba jsibuh. Imma hekk kif kien qiegħed jersaq id-disa' anniversarju minn meta ntilef, Rocco nstab.

  Skont dak li rapportat is-sit Taljan Cronache Maceratesi, jidher li għall-ħafna minn dawn id-disa' snin, Rocco kien qed jgħix ma familja oħra li għamluh tagħhom, biss jidher li fl-aħħar xhur abbandunawh.

  Għalkemm Rocco kellu ċ-ċippa u għalkemm il-familja Appignanesi, is-sidien tiegħu għamlu minn kollox biex isibuh kellhom jgħaddu disa' snin twal biex jerġgħu jingħaqqdu.

  Is-sid ta' Rocco, Alessandro qal li matul din il-ġimgħa ċemplulu minn post fejn iżżommu l-annimali abbandunati fil-belt fejn joqgħod u saqsewh jekk kienx tilef xi kelb. “Għaddew tant snin lanqas ridt nemmen li issa nstab,” qal Alessandro.

  Hekk kif mort għalih ma kienx hemm dubju li kien il-kelb tagħna. Lanqas laħaq rani li ma provax jiġi ħdejjha u beda jibki. Kelli immur inġiblu xi affarijiet mill-karozza biex nieħdu lura d-dar u x'ħin ma ranix aktar beda jiddispra. It-triq sad-dar għamiltha nibki,” qal is-sid ta' Rocco.

  Sfortunatament Rocco tilef l-użu ta' saqajh ta' wara. Però l-familja Appignanesi lesti biex jagħtuh dak kollu li għandu bżonn u Rocco bit-tixjir ta' denbu diġà jidher li jinsab kuntent.