Illum it-tieni qari tal-liġi dwar l-Awtorità tal-Artijiet

  Dalgħodu se jibda t-tieni qari tal-liġi dwar l-Awtorità tal-Artijiet.

  “L-għan huwa li nagħmluha awtorità li topera b'mod indipendenti mill-politiku,” qalet is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar, Deborah Schembri. "Naħsbu li din il-liġi se tixpruna mod ġdid ta' kif jopera dan is settur," sostniet.

  Fi kliemha din hija liġi li taħseb għall-awtonomija tal-awotorità mill-politiku, b'sistema ta' awditjar li s'issa qatt ma kienet teżisti u li tindika t-trasparenza tal-gvern f'dak li se jkun qed isir.

  Id-direzzjoni strateġika se tibqa' f'idejn il-gvern iżda se jkun hemm sustema ta' konsultazzjoni ma' bord ta' diretturi.

  Il-ligi tistabbilixxi kriterji ta' nies li jistgħu jkunu eliġibbli biex ikunu membri fuq dan il-bord. Schembri ddeskriviet il-liġi bħala waħda prattika. Qalet li l-ilmenti li drajna bihom kienu dovuti għal sistema li ma kinetx taħdem u dan hu li se jkun qed jinbidel.

  Il-liġi tinkludi għadd ta' innovazzjonijiet bħall-awditjar iżda wkoll id-dritt t'appell.

  Is-Segretarju Parlamentari aċċertat li l-liġi l-ġdida tinkludi fiha ċerti assigurazzjonijiet li dik preċedenti ma kinetx tipprovdi. Din il-liġi, sostniet Schembri, toġloq sistema ta' checks and balances li s'issa d-Dipartiment tal-Artijiet qatt ma kellu.

  Il-liġi għaddiet lill-Oppożizzjoni aktar minn xahar ilu għax il-Gvern xtaq li ssir konsultazzjoni wiesgħa, inkluż mal-pubbliku u ma' dawk li jaħdmu fid-Dipartiment innifsu. Sfortunatament jidher li l-ebda membru tal-Oppożizzjoni ma rrisponda għal din is-sejħa għal konsultazzjoni anke jekk, skont Schembri, dan kien jgħin biex ikun hemm liġi aktar irfinuta.

  L-irwol tal-politiku, kif spjega l-Perit Robert Musumeci, se jimtela minn bord ta' gvernaturi li se jkun jinkludi wkoll membru tal-Oppożizzjoni. L-istruttura se tkun tinkludi kap eżekuttiv u kap tal-uffiċċju tal-awditjar.

  Ir-rwol tal-Ministru se jkun limitat għad-direzzjoni strateġika lill-Awtorità, iżda filwaqt li l-Bord ta' Gvernaturi se jkun mistenni li jikkonsulta mal-Ministru, il-poter tat-teħid tad-deċiżjoni jibqa' għand dan il-bord.