Jikteb l-MEP Alfred Sant Segwejt żewġ preżentazzjonjiet mogħtija dwar l-ikel “tal-Mediterran” u kemm hu bnin, mhux biss bħala togħmiet imma wkoll għas-saħħa. Kien qed jiġi rakkomandat bħala l-aħjar mod kif iżżomm saħħtek waqt li tibqa’ tapprezza l-ikel. Fost l-ingredjenti li jissemmew

Miktub mill-MEP Alfred Sant Mhux f’Malta biss, elezzjonijiet ġenerali jinsabu riesqa. Se jkollhom jinżammu fid-dell ta’ imxija tal-Covid-19. X’effetti jista’ jkun hemm f’hekk? L-aħħar elezzjonijiet statali fil-Ġermanja taw riżultat tal-aqwa faraġ lill-Partit CDU tal-kanċellier Merkel. Ta’ faraġ għax skont is-sondaġġi, dan

Miktub mill-MEP Alfred Sant Il-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposti importanti għal tisħiħ qawwi fil-liġijiet u r-regolamenti maħsuba biex iħarsu l-ambjent dinji minn klima li qed tisħon b’mod perikoluż għall-ħajja umana. Fuq front wiesa’, jekk il-proposti jiġu addottati, il-mezzi u

Miktub mill-MEP Alfred Sant - Ritratt: Roger Azzopardi Nisimgħu ħafna dwar kif jeħtiġilna niżguraw li l-iżvilupp ta’ Malta jkun imfassal b’mod li jagħmlu lest biex jilqa’ u jassorbi l-isfidi tal-futur. Hi ħaġa tajba li dil-ħaġa tinżamm bħala priorità. Irridu noqgħodu attenti

Miktub mill-MEP Alfred Sant Jiġini s-suspett li t-teknika tar-relazzjonijiet publiċi rebħet għal kollox il-mod kif naraw l-affarijiet, fl-oqsma diversi tal-ħajja – politika, negozju, żvilupp soċjali, kultura, sport. Mhux il-fatti “veri” jgħoddu daqskemm il-mod kif qed jinftehmu. Aktar ma jinħassu sempliċi, qawwija

Miktub mill-MEP Alfred Sant Mhux imbilli jgħidu xi wħud. Il-Prim Ministru Abela qed jagħmel xogħol tajjeb f’kif qed jżomm bilanċ bejn is-siewi li twettaq fis-snin ta’ qablu u l-bidliet li jrid iniedi fi żmienu. Mhuwiex eżerċizzju faċli u l-ġudizzju li jgħaddu mill-Oppożizzjoni

Miktub mill-MEP Alfred Sant Minn żmien il-kriżi finanzjarja tal-2008 – 2012, problema kbira fis-settur bankarju Ewropew kienet il-piż li ħafna banek baqgħu mgħobbija bih, ta’ self li għamlu imma li ma kienx qed irendi. Min daħal għalih ma kienx jista’ jħallas

Miktub minn Alfred Sant Qed jiżdiedu b’rata allarmanti l-każi ta’ frodi, serq, spjunaġġ u sabotaġġ li jitwettqu minn fuq l-internett. Involuti fil-problema hemm ditti żgħar u kbar, gvernijiet u individwi. Għalihom ilkoll, dan l-abbuż, jew agħar minn abbuż – isir kif

Miktub mill-MEP Alfred Sant Biex issostni l-fiduċja internazzjonali, barra milli jkollok regolamentazzjoni finanzjarja soda, irid ikollok personnel kredibbli u ta’ fiduċja biex iħaddimha. Minn dan ukoll li batiet Malta quddiem l-analiżi li saret fil-FATF – l-organu li jiġġudika kemm pajjjiż

Miktub mill-MEP Alfred Sant Ifakkruni f’Rip van Winkle, il-karattru tal-kittieb Amerikan Washington Irving, li daħal f’raqda ta’ snin twal waqt mixja f’bosk u meta qam u mar lura f’daru, induna li kollox kien inbidel madwaru. Uħud donnhom li issa qed jintebħu

Miktub mill-MEP Alfred Sant Meta wieħed jaħseb dwar il-bidliet fid-dinja u f’pajjiżna li kienu tassew qawwija, x’aktarx li jikkonkludi li l-akbar bidla ma ġratx bil-waqa’ tal-imperi kolonjali jew bil-kollass tal-Unjoni Sovjetika jew bil-qawmien taċ-Ċina. L-aqwa bidla

Miktub minn Alfred Sant Ir-“rebħa” tul l-aħħar erbgħin sena, tas-suq ħieles bħala kunċett li bih l-ekonomiji għandhom jitmexxew, wasslet biex l-ippjanar jitlef il-prestiġju li kellu qabel. Ma jagħmilx sens li tippjana l-futur jekk is-suq se jiddetermina liema ħidma trendi l-aktar. Imbagħad minn

Miktub mill-MEP Alfred Sant Veru li jintqal ta’ spiss li l-Unjoni Ewropea fil-politika ekonomika u finanzjarja tagħha tagħti importanza kbira lid-ditti żgħar jew ta’ daqs mezzan (magħrufa bħala smes). Ftit tista’ tagħmel mod ieħor għax huma responsabbli għal parti sostanzjali

Jikteb l-MEP Alfred Sant Fil-konferenza nazzjonali organizzata mill-President George Vella l-ġimgħa li għaddiet l-impatt tal-medja soċjali fuq il-ħajja tal-poplu tqajmet kemm-il darba. Kif wieħed jistenna, il-vjolenza verbali li dawn il-medja jiġġeneraw fil-kontroversji li jqumu ssemmiet sew. Biss jista’ jkun li ntrabtet

Miktub mill-MEP Alfred Sant Jien wieħed minn dawk li jaqblu ma’ miri ambjentali anbizzjużi. Fuq żewġ fronti żgur. Dak tal-ħsara ambjentali li qed issir f’pajjiżna bil-bini esaġerat li jinsab għaddej ta’ “toroq” infrastrutturali u ta’ proġetti residenzjali u kummerċjali. U fuq