Miktub minn Alfred Sant Passatemp tradizzjonali tagħna li għadu jiġi pprattikat, hu kif se jirnexxilek tgħawweġ ir-regoli biex tikseb li trid jew biex tgħaddi tiegħek. Tista’ tkun permess tal-bini, jew spazju għall-parkeġġ, jew deċiżjoni ministerjali, jew ir-rebħ ta’ xi premju. Drawwa li

Miktub minn Alfred Sant L-amministrazzjoni Biden fl-Istati Uniti ddikjarat li għal xi żmien mhix se tħalli li jiġu ċċarġjati drittijiet tal-patenti fuq il-vaċċini li ġew żviluppati għal kontra l-Covid-19. L-industrija tal-farmaċewtika xejn ma ħadet gost. Din id-deċiżjoni mistennija twassal biex l-ispiża

Miktub minn Alfred Sant Hi ħaġa tajba li qed jitħejja pjan għal kif il-pajjiż għandu jorganizza ruħu biex joħroġ mill-istat ta’ kriżi li kellu jinżamm fiha tul ix-xhur kollha (li għadhom ma ntemmux) meta ħteġilna fuq kollox nilqgħu għall-pjaga tal-Covid-19. Pajjiżi

Miktub minn Alfred Sant Ilkoll naqblu li m’hemmx mod ieħor kif Malta titmexxa ħlief b’demokrazija. Ftit imma jaċċettaw kif f’komunità ċkejkna bħal tagħna, fejn kulħadd prattikament jaf lil kulħadd, l-istess demokrazija taffettwa l-imġiba personali. Għall-aħjar? Minn banda żgur li hekk hu għax

Minn Dr Alfred Sant Kull bidla ġġib magħha r-reżistenzi

Miktub minn Alfred Sant Baqa’ ħafna xi jsir biex dan il-pajjiż ikun tassew modernizzat. B’dan nifhem li jsir pajjiż fejn l-affarijiet, publiċi u privati, jitmexxew bi trasparenza skont ir-regoli tad-dritt. B’effiċjenza skont l-aħħar żviluppi teknoloġiċi. Bl-aħjar użu tal-aqwa talenti. U b’sens

Għadni mkien ma sibt studju jew rapport li jagħmel bilanċ sħiħ ta’ kif il-midja soċjali qed jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja tagħna lkoll. Dawk li jafu l-ħajja qabel waslu fostna l-midja soċjali x’aktarx jarawhom bħala mezz ta’ kumnikazzjoni li qaleb ta’ taħt

Minn Dr Alfred Sant Il-kap tal-Bank Ċentrali Amerikan – il-Federal Reserve Board – f’intervista televiżiva għamel stqarrija li ssorprendietni. Qal li l-aqwa biża’ finanzjarju kif jarawh sħabu u hu bħalissa, mhuwiex il-possibiltà li d-djun li deħlin għalihom il-gvernijiet biex jilqgħu għat-theddida

Jidher li l-amministrazzjoni Biden fl-Istati Uniti qed tibdel radikalment il-politika tagħha dwar l-intaxxar tal-profitti tal-kumpaniji. Kważi allinejat ruħha għal kollox mal-proposti tal-pajjiżi kbar Ewropej, Franza fuq quddiem, dwar tassazzjoni fuq servizzi diġitali u rata mimima ta’ taxxa fuq profitti fil-pajjiżi

Jikteb l-MEP Alfred Sant F’kull żmien iqum il-konfront bejn drawwiet qodma u dawk li jekk mhux ġodda, jkunu drawwiet li qed isiru differenti minn tas-soltu. Il-konfront ta’ spiss jinħass bħala tensjoni bejn it-tradizzjonali u l-“ġdid” jew bħala konfront bejn il-ġenerazzjonijiet. Minn fost

Miktub minn Alfred Sant Fil-polemiċi u kampanji xejn ċari li għaddejja bħala riżultat tal-akkużi u informazzjoni ġdida dwar x’ġara u ma ġarax fl-aħħar għaxar snin, saret ħaġa faċli għal uħud li jmaqdru sistema politika li taħdem permezz ta’ partiti politiċi. Fost

Ritratt: ROGER AZZOPARDI L-Ewroparlamentari Dr Alfred Sant qal li ma jistax jifhem għaliex fl-omelija ta’ Ħamis ix-Xirka ta’ Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna l-kwistjoni tal-knejjes “magħluqa” tqabblet mas-supermarkets li baqgħu miftuħa.  Fuq il-paġna tiegħu ta’ Facebook, Dr Sant qal li minn kif

Minn Dr Alfred Sant Il-verità hi li l-pandemija tal-corona virus sabet lid-dinja kollha xejn lesta. Fl-Unjoni Ewropea kienu ilhom jistennew xi kriżi li terġa’ toħloq sfidi “simili” għal tas-snin 2008 -2012. Imma żgur li ħadd ma stħajjel dit-tip ta’ kriżi. Jibqa’ l-fatt li

Robert Hornyold-Strickland li jiġi n-neputi ta’ Mabel Strickland, baqa’ jagħmel allegazzjonijiet serji dwar kif tmexxiet is-sistema tat-Times of Malta matul is-snin wara li mietet zitu. Baqa’ jallega li għal deċennji sħaħ, ġie mċaħħad mill-użufrutt tal-kumpaniji tal-midja li waqqfet u mexxiet

Miktub minn Alfred Sant Jekk fhimt tajjeb l-argument imressaq fil-midja mill-President tal-Kamra tal-Kummerċ, kien dan: Għalkemm is-sussidji li l-gvern ta fuq il-pagi lill-impriżi żgħar u medji, għenuhom iżommu fil-wiċċ matul il-pandemija tal-Covid-19, ġabu magħhom periklu. L-azjendi jistgħu jitpaħpħu, jibqgħu jistrieħu wisq