Omm, mara, studenta… dalwaqt twettaq il-ħolma li ssir infermiera

Minn – REGINE PSAILA

Hija ngħatat status ta ’refuġjat fl-2019. U wara li kellha daqxejn żmien tedjanti, ġiet aċċettata fl-2020 mill-Università ta’ Malta, fejn qiegħda tistudja biex issir infermiera, ix-xogħol tal-ħolma tagħha.

Min hi Agnes Mudembo?

L-ewwelnett, grazzi talli ġejtu id-dar tiegħi. Jisimni Agnes Mudembo, ġejja miż-Żimbabwe, fin-nofsinhar tal-Afrika. Ġejt mogħtija l-istatus ta ’refuġjat minn Malta f’Ottubru 2019. Jien miżżewwġa u għandi tlett itfal, żewġt ibniet u tifel  li għadhom l-Afrika. Qed nistenna li l-applikazzjoni tiegħi għar-riunifikazzjoni tal-familja tiġi approvata sabiex inkunu nistgħu ningħaqdu, Ir-raġel tiegħi biss qiegħed hawn miegħi.

 X’tagħmel għall-għajxien?

Nistudja għall-infermiera fl-Università ta’ Malta fuq bażi full-tajm. Jiena għadni fl-ewwel sena tiegħi, u qed nieħu gost ħafna. Li inkun infermiera kienet ix-xogħol tal-ħolma tiegħi minn mindu kont żgħira. Huwa li ssalva l-ħajjiet, li tkun hemm għal dawk li l-aktar għandhom bżonnok li ħajjarni. Bħalissa, bdejt il-placement tiegħi. Li nkun fid-dinja u nagħti l-aħjar tiegħi huwa dak li nħobb l-iktar. Naħdem mal-kollegi tiegħi bħala tim. Kull fejn immur niltaqa’ ma’ nies li japprezzawni għal dak li jien, ma jwaħħlulix tabella bħala refuġjata. Dan jispirani ħafna. Barra minn hekk, naħdem ukoll bħala uffiċjal ta’ outreach ma’ NGO. Normalment il-ġurnata tiegħi tibda fil-5 ta’ filgħodu. L-ewwel immur l-iskola, imbagħad fuq ix-xogħol, jew viċi versa, u ħafna drabi nasal id-dar tard.

Kif tħossok dwar ħajtek f’Birżebbuġa?

Ħasra li ma nistax ngħid ħafna dwar din il-lokalità minħabba l-iskeda stretta tiegħi. Iżda wkoll għax tant nimmissja lil uliedi. Fil-fatt nofs ġismi biss qiegħed hawn, allura ma nħossx li nista’ nieħu ġost mingħajrhom. Iżda hawn bajjiet sbieħ, fejn nista’ neħodhom kieku kienu hawn miegħi. Nixtieq neħodhom tul il-baħar. Nista’ neħodhom fil-port għax m’għandniex port fiż-Żimbabwe. Jiena ċerta li jħobbuha ħafna. Li kieku neħodhom biex jitgħallmu jgħumu għax ma jafux kif, anke jien ma nafx ngħum imma r-raġel tiegħi jkun trainer tajjeb għalina ghax jaf, ukoll hemm tant parks sbieħ madwarna, fejn nista’ neħodhom biex jilgħabu. Kemm nieħdu gost hawn flimkien! Inħobb lil Birżebbuġa u ma rridx ngħix x’imkien ieħor f’Malta.

X’ġabitlek Malta f’termini ta’ opportunitajiet?

Xogħol u Studji. Meta mqabbel maż-Żimbabwe fejn huwa diffiċli li ssib xogħol, hawnhekk nista’ faċilment insib xogħol, “jekk trid taħdem”. Ħafna nies isibuha iebsa, imma kollox dwar l-isforz personali tiegħek u xogħol iebes. Integrajt fil-kultura Maltija u nitkellem ma’ kulħadd. Kull darba li niltaqa’ ma’ xi ħadd, nitkellem dwar ix-xogħol, u hija għalhekk li faċilment nista’ nsib xi ħaġa x’nagħmel, speċjalment qabel ma bdejt l-istudji tiegħi. Dan kollu huwa fuq li tiġġieled għalik innifsek, tkun taf dak li trid u minn fejn ġejja, tkun taf il-ħajja li trid tgħix. Irrid inbiddel ħajti u nagħti l-aħjar lil uliedi. Dan kollu nitkellem dwaru man-nies u tkun taf il-valur tieghek. Inħobb lil Malta minħabba dawn l-opportunitajiet kollha u r-relazzjoni tiegħi mal-Maltin hija tassew tajba. M’inix hawn biex nilmenta dwarhom. Nipprova nevita lil dawk in-nies li forsi ma japprezzawnix, allura ma nargumentax jew niġġieled. Dan huwa dak li l-fidi u l-kuxjenza tiegħi jordnani nagħmel. Għandi ħafna ħbieb Maltin u bis-saħħa tagħhom qegħda nistudja l-Università. Jekk trid affarijiet tajbin, agħmel affarijiet tajbin lil ħaddieħor u l-kumplament jiġi waħdu.

Kemm int familjari mal-kultura Maltija?

Jogħġbuni ħafna affarijiet dwar il-kultura Maltija. L-ewwelnett, inħobb l-ikel. Pastizzi huwa l-favoriti tiegħi. In-nies jgħidu li mhumiex tajbin għax jħaxnu imma ma jimpurtanix!, Jiena inħobb il-pastizzi! (hi tidħaq sew waqt li titkellem). Inħobb ukoll is-soppa, Kusksu, u l-ħobża imsejjħa Ftira. Hemm dixx ieħor tal-għaġin li nħobb, Tarja. Ir-ross ukoll; Ma nafx kif nippronunzjaha imma naf insajjarha: titħallat mal-kapuljat u l-bajd, imbagħad tiddaħħal fil-forn. Fir-rigward tal-lingwa, jien għamilt l-istadju 1, tal-programm ta ‘Integrazzjoni “I Belong” organizzat mill-Gvern. Tgħallimt il-Malti u naf xi kliem. Nista ‘ngħid “Grazzi”. Mill-ħbieb tiegħi, tgħallimt il-kelma “Bomba” biex ngħid li xi ħaġa hija meraviljuża, li int għamilt tajjeb. Kliem ieħor fil-vokabularju tiegħi huma “stenna ‘”,u “imbarazz” li jfisser li xi ħaġa hija żejda jew ħażina. Tgħallimta mingħand sid il-kera tiegħi li dejjem tigri wara uliedha meta tridhom inaddfu l-kmamar tagħhom.

Għandek kelma ta ‘apprezzament għan-nies li appoġġjawk fil-proċess ta’ integrazzjoni tiegħek?

Nixtieq nirringrazzja sinċerament lill-eks sid il-kera tiegħi Kenneth Caruana u lil martu Lydia, u lil Kevin, is-sid il-kera attwali tiegħi. L-aktar irrid ngħid grazzi lill-Bord tal-Fakultà tax-Xjenza tal-Università ta ‘Malta, fejn qegħda nistudja. speċjalment it-Tabiba Maria Cassar, ngħid “grazzi”!

“Għal organizzazzjonijiet bħal JRS (Jesuit Refugee Services), Aditus Foundation, African Media Association, l-NGO TAMA fejn qegħda naqdi bħala voluntier, bħala uffiċjal tal-outreach, u lil ħafna oħrajn li għenuni, ngħidilhom lkoll grazzi,” ittemm tgħid Agnes Mudembo.

Share With: