“Mhedded” id-dritt ta’ privatezza mill-Unjoni Ewropea

Minn Victor Vella

Illum hi mifruxa sew il-prattika jew użanza li jintużaw mezzi ta’ komunikazzjoni fejn dak li jkun jikteb messaġġi imma dawn l-istess messaġġi jkunu ‘end to end encyption’, jiġifieri sistema ta’ komunikazzjoni fejn huma biss dawk li qed jikkomunikaw li jkunu  jistgħu jaraw dawk il-messsaġġi. Diversi sezzjonijiet u persuni llum iħossuhom komdi u sigurti jużaw din it-tip ta’ komunikazzjoni għal għanijiet varji.  

Illum, attivisti, ġurnalisti  u ħafna oħrajn jużaw dawn  il-mezzi ta’ komunikazzjoni ‘end to end encryption’ u jħossuhom liberi  li fihom iwasslu messaġġi mingħajr ebda biża’ li dak l-istess messaġġ  jispiċċa f’idejn min joffri s-servizz.  Jidher li issa dan is-servizz sigur, u li spiss jintuża minn attivisti, jinsab taħt theddida. Jidher li l-Unjoni  Ewropea bl-iskuża ta’ abbużi sesswali fuq it-tfal, qiegħda taħdem fuq strateġija li se tkun qed thedded il-privatezza ta’ dan  is-servizz.  Id-direzzjoni li qed taħdem fuqha l-Unjoni Ewropea permezz tal-Kummissjoni Ewropea qed titqies  minn attivisti bħala li hi ‘theddida fuq id-dritt ta’ privatezza”.   Irid jingħad li fil-prinċipju din is-sistema ta’ ‘end to end encryptian’ tipprevjeni kumpaniji tat-telekomunikazzjoni, jew kumpaniji  tal-internet u anke lil min ikun qed jipprovdilek is-servizz, milli jaċċessa dik l-istess konversazzjoni. 

Attivist li tkellem ma’ Inewsmalta qalilna li “dak propost hu inkwetanti. Hi xi ħaġa li hawn min donnu ma jridx li din   il-kwistjoni tingħata l-attenzjoni li jixraqilha. Hemm min irid li din titħalla taħt it-tapit. Dan hu tentattiv biex jiġi attakkat id-dritt ta’ privatezza tal-individwi.  Qed naraw attakki sottili fuq  movimenti li jorgranizzaw protesti u manifestazzjonijiet. Ħafna minn dawn jiġu organizzati jew ikunu hemm appelli fuq sistemi li jaħdmu bl-‘end to end encryptian’. Issir hemmhekk għax dak li jkun iħossu sigur. Konxju li dak il-messaġġ ma jistax jiġi interċettat. Lanqas min qed jipprovdilek is-servizz ma jista’ jarah. Dak li qed jippruvaw jagħmlu hu ta’ theddida għal dan id-dritt taċ-ċittadini. Hi ħasra li din it-theddida fuq dan id-dritt bdiet bil-moħbi eżattament f’nofs pandemija meta in-nies kienu qed jaħsbu u inkwetati bit-theddida fuq saħħithom”.

L-istess attivist spjegalna li “kollox beda f’Lulju tas-sena li għaddiet. Il-Kummissjoni Ewropea kienet użat dak il-mument  u pproponiet strateġija, fejn skont hi din kienet biex tindirizza  u tikkumbatti it-tixrid ta’ materjal marbut mal-abbuż sesswali.”

L-istess attivist saħaq li “ma rridx ninftiehem ħażin. Hi xi ħaġa importanti li t-tixrid ta’ materjal marbut mal-abbuż sesswali jiġi trattat.  Dak propost iżda hu intiż li jtemm l-‘end to end encyptian’.  Dan meta jafu li din is-sistema tintuża minn ġurnalisti, attivisti u oħrajn biex jipproteġu lilhom infushom fosthom minn reġimi totalitarji.”   

L-attivist, issemmi li “d-dokument jitkellem b’mod ċar ħafna, li l-Encryptian hi theddida u għandha tkun indirizzata.”

Jenfasizza li “messaġġ encrypted, hu xi ħaġa assoluta. Ma jistax ikollhom aċċess għalih.  B’dak li jidher  li qed jipproponu, iridu joħolqu tieqa u dan biex ikun hemm soluzzjoni  teknika, jiġifieri li jkun hemm sistema fejn messaġġi li jkunu qed jintbagħtu ikunu jistgħu jiġu interċettati.  Qed nitkellem fuq sistemi bħal Whatsapp, Signal u Proton Mail (https://protonmail.com) fost oħrajn.” 

Jispjega li meta jintużaw mails jew chat networks, il-messaġġi li jintbagħtu jgħaddu minn. diversis intermedjarji u jkunu maħżuna f’sistema oħra mmexxija minn terzi. Dawn ikunu aċċessibbli minn dawk li jkunu qed jipprovdu is-servizz. Dan iwassal biex terzi jistgħu jaraw dawk l-istess messaġġi.  Fejn jidħol l-‘end to end encryptian’, l-għan hu li dan jipprevenji milli informazzjoni tispiċċa f’idejn terzi jew tkun modifikata mill-istess terzi. F’din is-sistema kumpaniji terzi ma jkunux jistgħu jaraw dawk il-messaġġi.   Kumpaniji li jużaw ‘end to end encryptian ma jkunux jistgħu jgħaddu messaġġi tal-konsumaturi tagħhom lill-awtoritajiet” jgħidilna l-attivist. 

Share With: