L-imħabba vera qatt m’għandha tweġġa’

Kampanja kontra l-vjolenza domestika għal Jum San Valentinu mill-Korp tal-Pulizija

Dawn huma l-messaġġi li l-Pulizija tal-Komunità, il-Victim Support Unit u l-Gender Based & Domestic  Violence Unit fi ħdan il-Korp tal-Pulizija qegħdin iwasslu din is-sena, permezz ta’ kampanja fuq il-midja  soċjali tal-Korp tal-Pulizija, jum qabel San Valentinu. 

San Valentinu hija l-ġurnata li fiha l-koppji jiċċelebraw l-imħabba ta’ bejniethom. Sfortunatament bejn  l-erba’ ħitan tad-djar, hemm persuni li qegħdin isofru u minflok imħabba qegħdin jgħaddu minn weġgħat kbar minħabba vjolenza fiżika, psikoloġika, abbuż u biża’. 

Permezz ta’ din il-kampanja, il-Pulizija trid tqajjem kuxjenza illi l-vittmi huma min huma,  irrispettivament mis-sess tagħhom, m’għandux jibqa’ lura, jikser is-silenzju u jirrapporta l-abbuż li  qiegħed jgħaddi minnu. 

“L-imħabba qatt m’għandha tweġġa’ – Ikser is-silenzju” … “L-imħabba qatt m’għandha tweġġa’ – Waqqaf l-Abbuż”

Il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta

Fl-okkażjoni tat-tnedija ta’ din il-kampanja, uffiċjali mill-Pulizija tal-Komunità, il-Victim Support Unit u  l-Gender Based & Domestic Violence Unit organizzaw attività għall-vittmi tal-vjolenza domestika  ġewwa l-kafetterija Jacob’s Brew f’Wied il-Għajn. Din kienet okkażjoni sabiex l-istess vittmi jitkellmu  b’mod apert mal-pulizija f’atmosfera differenti mis-soltu. 

Waqt it-tnedija tal-kampanja kontra l-vjolenza domestika, il-Pulizija wasslu l-messaġġ li huma qegħdin  hemm biex joffru l-assistenza u jisimgħu lil kulħadd. Il-vittmi ta’ vjolenza domestika, m’humiex  waħedhom. L-uffiċjali tal-pulizija huma umani wkoll u għalhekk kull vittma se ssib il-konfort tal-pulizija  fis-sofferenza tagħhom. 

Il-Korp tal-Pulizija ifakkar lil min hu vittma sabiex iċempel fuq in-numri 112 tal-Emerġenza; 119 tal Crime Stop; jew jirrapporta fuq www.pulizija.gov.mt; jew ikellimna permezz tal-paġna ta’ Facebook  ‘The Malta Police Force’.

Share With: