L-akkużat uża l-karti tal-kreditu tal-vittma wara d-delitt

Tibda l-kumpilazzjoni kontra Samir Almiri mixli bil-qtil ta’ Victor McKeon f’Santa Luċija

Id-‘data’ dwar fejn kien il-mobile u l-ħlasijiet bil-karti tal-kreditu għenu lill-Pulizija biex isibu l-post fejn jinsab il-Libjan Samir Almiri akkużat bil-qtil ta’ Victor McKeon f’Santa Luċija.

Dan id-dettall ħareġ mix-xhieda tas-Supretendent Keith Arnaud hekk kif ilbieraħ quddiem il-Maġistrat Joseph Mifsud bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni kontra Almiri ta’ 35 sena.

Ix-xhud spjega kif il-mobile phone tal-akkużat kien lokalizzat f’Santa Luċija fl-14 u l-15 ta’ Marzu, qabel ma siefer lejn il-Marokk fejn wara ġie arrestat. Huwa ġie estradit lejn Malta aktar kmieni dan ix-xahar.

Minn analiżi tad-data rriżulta li kemm il-mobile tal-akkużat kif ukoll dak tal-vittma dehru jiċċaqilqu flimkien fl-istess ħin li l-evidenza forensika datat il-qtil. McKeon instab fil-kamra tal-banju mgeżwer f’boroż tal-iskart. Mill-awtopsja li saret fuq il-katavru nstabu daqqiet fuq rasu waqt li kien hemm ukoll soffokazzjoni. 

Arnaud spjega li l-karti tal-kreditu tal-vittma kienu intużaw ukoll fl-istess ħin, segwiti minn SMS lid-detentur li, min-naħa tiegħu, għamel possibbli l-lokalizzazzjoni tal-mobile.

Filmati mill-ATMs u anke tas-CCTV ikkonfermaw li s-suspettat kien waħdu meta għamel użu mill-karti tal-kreditu ta’ McKeon. Filmati oħra minn kameras tat-trasport pubbliku, flimkien ma’ biljetti tal-karozza tal-linja li nstabu fuq il-post fejn seħħ id-delitt, ikkonfermaw ukoll l-iskeda tal-ivvjaġġar tas-suspettat.

Wara li ġabret din l-evidenza kollha flimkien, l-investigaturi rnexxielhom jaslu għall-movimenti li kien għamel is-suspettat.

Is-Supretendent Arnaud iddeskriva wkoll l-interrogazzjoni ta’ Almiri mill-Pulizija. L-akkużat kien qal li kien għamel xi żmien jorqod fl-appartament ta’ McKeon iżda ma kienx mar hemm għal xahrejn wara li ġie mhedded minn ħu McKeon.

Żied jingħad li l-vittma tah il-mowbajl tiegħu biex iċempillu minnu. Iżda wara li ġie kkonfrontat bl-evidenza kontrih, huwa akkuża lill-Pulizija li qabduh fir-ritratti fl-evidenza fotografika u li l-Pulizija ffabbrikat il-bqija tal-evidenza kontrih.

L-esperti kienu rrappurtaw ukoll il-marki ta’ Almiri li nstabu fuq il-borża taż-żibel li fiha l-ġisem tal-vittma, iżda huwa insista li probabbilment kien għadu kemm mess il-boroż id-dar xi żmien qabel ma ntużaw biex jgħattu l-ġisem.

Id-DNA mid-dar kien jaqbel mal-vittma u terza persuna li rriżulta li kien l-akkużat qal, Arnaud. Minkejja dan, Almiri ċaħad kollox, qal is-Supretendent.

L-Avukat difensur Leontine Calleja staqsiet dwar l-eżattezza tad-data tal-lokalizzazzjoni. Arnaud qal li l-mudelli tad-data kienu aktar importanti mill-post preċiż.

Barra minn hekk, il-bieb ma ġiex miftuħ u l-akkużat biss kellu ċ-ċwievet, huwa spjega. Huwa qal li l-ġirien kienu rrappurtaw għajjat u ġlied mill-appartament f’xi okkażjonijiet.

Il-Prosekuzzjoni qiegħda titmexxa ukoll mill-Ispettur Wayne Camilleri u mill-Avukat George Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. 

Il-każ ikompli fit-23 ta’ Diċembru. 

Share With: