Jason Azzopardi jiddeskrivi partitarji Nazzjonalista bħala “msieken”

L-avukat u membru parlamentari Nazzjonalista iddeskriva bħala “imsieken” lil dawk il-partitarji Nazzjonalisti li ippruvaw jattakkawh quddiem id-Dar Ċentrali waqt il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-PN.

Huwa irrikorra għall-Facebook biex jgħid li jikkumpatihom għax fl-aħħar xhur ġew mitmugħa kliem ta’ firda u mibgħeda minn min imexxi l-PN.

Dr Azzopardi semma wkoll kif huwa u d-deputati oħra tal-PN, li huma kontra Delia, ġew imbarrati milli jidhru fuq il-media tal-PN.

Huwa ta x’jifhem li se jittieħdu passi bil-Qorti hekk kif qalilhom li min sfidah, heddu, għajjru u ħebb għalih se jiltaqa’ miegħu hemm.

“Jien ma bżajtx u ma nibżax fil-qadi ta’ dmiri minn qattiela, ‘contract killers’, traffikanti ta’ droga, kuntrabandisti u korrotti multimiljunarji. Miniex se nibża’ minkom”, temm jgħid l-Avukat Azzopardi.

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-PN iddeċieda li fil-31 ta’ Lulju jlaqqa’ il-Kunsill Ġenerali u l-għada l-kunsillieri jivvutaw jekk iridux lil Delia jkun konfermat jew jintagħżel kap ġdid.

Lil dawn l-imsieken nikkumpatihom ghax fl-ahhar xhur gew mitmugha kliem ta’ firda u mibgheda, minn min imexxi l-PN,…

Posted by Jason Azzopardi on Friday, July 24, 2020
Share With: