ARA: Miriam Dalli tinħatar membru sħiħ tal-kumitat il-ġdid tal-PE dwar il-kanċer

https://www.facebook.com/watch/?v=1195707370777675


L-MEP tal-Partit Laburista Miriam Dalli inħatrer mill-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-kumitat il-ġdid tal-Parlament Ewropew dwar il-battalja tal-kanċer.

In-nomina ssegwi it-track record tal-MPE Maltija fil-ħidma tagħha għal kwalità tal-arja aħjar, il-ħidma ma’ NGOs relatati mas-saħħa u r-rwol li kellha fit-tfassil tal-istrateġija tal-Grupp għas-saħħa tal-Unjoni Ewropea wara l-Covid-19.

“Il-ġlieda kontra l-kanċer teħtieġ azzjoni fuq livelli differenti, minn prevenzjoni sa dijanjosi bikrija, trattament, kura u kura li ssegwi. Irridu nindirizzaw ukoll l-impatt ambjentali fuq saħħitna u li jkun hemm ir-riżorsi finanzjarji neċessarji sabiex isaħħaħ l-appoġġ għal pazjenti, inkluż dawk li jsoffru minn mard rari, permezz ta’ aktar riċerka, provi kliniċi, qism tal-aħjar prattiki u żvilupp mediku,” qalet Miriam Dalli.

Bħala membru tat-task force tal-S&D għal azzjoni ta ’wara l-pandemija, Miriam Dalli ħadmet ukoll fuq l-istrateġija Ewropea li qed tiġi proposta għall-qasam tas-saħħa.

“COVID-19 espona kemm l-Unjoni Ewropea ma kinitx ippreparata biex inizjalment tindirizza emerġenza għas-saħħa tal-kobor li esperjenzajna. Dan kien dovut l-aktar għal sistemi differenti fi Stati Membri, in-nuqqas ta’ koordinazzjoni partikolarment fil-ġimgħat inizjali, kif ukoll id-dipendenza fuq pajjiżi terzi għal ħafna prodotti mediċinali u mediċi.”

Il-kumitat il-ġdid kontra l-kanċer huwa wieħed minn tliet kumitati speċjali mwaqqfa mill-Parlament Ewropew biex jittrattaw kwistjonijiet speċifiċi. It-twaqqif tal-kumitat speċjali dwar il-battalja tal-kanċer kien inkarigat speċifikament biex, fost oħrajn, jevalwa l-opportunitajiet għall-UE biex tieħu azzjoni konkreta, tidentifika leġislazzjoni u miżuri oħra li jistgħu jgħinu jipprevjenu u jiġġieldu l-kanċer, u jfittxu l-aħjar modi biex jappoġġjaw ir-riċerka.

Share With: