“L-Enemalta marret għand il-Pulizija u infurmat li lesta tipprovdi d-dokumentazzjoni kollha … sar awditjar intern”- Il-Ministru Michael Farrugia

“L-Enemalta għadha kif marret għand il-Pulizija u infurmat li lesta tipprovdi id-doklumentazzjoni kollha. Jidher li l-Enemalta aġixxiet bona fede wara proċess ta’ due diligence li saru. Dan b’rabta mal-wind farm tal-Montenegro. Il-kotba tal-Enemalta se jkunu miftuħin għal kull skrutinju.  Wara li nħarġet l-istorja sar awditjar intern”

Dan sostnieh il-Ministru Michael Farrugia. Enfasizza li ma nafx għaliex id-Deputat Nazzjonalista David Thake żeffen lili fin-nofs. “Ngħidlu li jekk hu back stabber jien m’iniex. Il-kwalitajiet tiegħi kulħadd jafhom. Tiegħu jafuhom ukoll u nieqaf hemm”, iddikjara l-Ministru Farrugia.

Share With: