Il-Kunsill Lokali ta’ Ta’ Xbiex jiddiżinfetta l-binja biex iħares is-saħħa tar-residenti

Is-Sindku ta’ Ta’ Xbiex Max Zammit qed ixerred filmat li juri l-proċess ta’ tindif tal-binja tal-Kunsill Lokali tal-lokalità.

Huwa spjega li dan it-tindif sar bi tħejjija biex jerġgħu jinfetħu numru ta’ servizzi. Żied jgħid li issa li bdew jillaxkaw xi miżuri, bħala Kunsill mhux se jkun qed jillaxka l-attenzjoni fuq is-saħħatar-residenti.

Share With: