Aktar minn 50 persuna u NGOs jingħaqdu jaħdmu fuq proposti ambjentali

L-MEP Miriam Dalli qed taħdem flimkien m’aktar minn 50 persuna u NGOs differenti fuq il- proġett ‘Small Changes Big Impact’ biex flimkien joħorġu bi proposti li jistgħu jippromwovu l-ekonomija ambjentali f’pajjiżna. 

Negozji sostenibbli, l-immaniġġjar tad-djar b’mod effiċjenti, metodi ta’ trasport, spazji urbani, agrikoltura sostenibbli u energija nadifa huma fost is-suġġetti li qed ikunu diskussa waqt proġett ġdid imniedi mill-MEP Miriam Dalli. Dan il-proġett huwa miftuħ għal nies ta’ kull età li jixtiequ jagħmlu differenza fil-politika ambjentali. 

Il-Membru Parlamentari Ewropew f’isem il-Partit Laburista, Miriam Dalli, nediet il-proġett ‘Small Changes Big Impact’, bl-għan li jkunu indirizzati l-isfidi ambjentali ewlenin f’Malta u Għawdex filwaqt li jkun imħares l-aspett ekonomiku u soċjali. Dan il-proġett, mniedi fis-7 ta’ Marzu fil-preżenza tal-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia, huwa mfassal biex isir fuq medda ta’ sena. Minkejja l-COVID19 il-ħidma tal-gruppi differenti fi ħdan dan il-proġett baqgħet għaddejja b’diversi laqgħat remote. 

“Il-pajjiż irid jinvesti biex pajjiżna jerġa’ jdawwar r-rota ekonomika. Irid ikun aċċertat li l-investiment li jsir isir fid-direzzjoni t-tajba. COVID-19 hija sfida pero’ għandna sfida wkoll li ilha magħna żmien, dik tat-tibdil fil-klima u jekk mhux se nindirizzawha issa, se jkollna issues li rridu nindirizzaw f’qasir żmien,” qalet Miriam Dalli.

Studenti, attivisti, rappreżentanti ta’ NGOs u imprendituri qed jaqsmu l-ħsibijiet u l-ideat tagħhom u qed jitkellmu ma’ stakeholders differenti.

“Ma rridx li dan il-proġett jibqa’ biss pjattaforma ta’ grupp ta’ nies li jagħtu l-opinjoni tagħhom u nieqfu hemmhekk. Se nkunu qed niġbru l-proposti fuq is-suġġetti differenti u nippreżentawhom lill-awtoritajiet rilevanti għaliex irridu naraw differenza pożittiva.,” qalet Miriam Dalli.

Fl-ewwel laqgħa, l-MEP Miriam Dalli u l-Ministru Aaron Farrugia ltaqgħu mal-parteċipanti li tqassmu f’gruppi ta’ ħidma differenti, waqt li semgħu l-fehmiet u l-ideat tagħhom. L-ideat u s-suġġerimenti miġbura matul dan il-proġett se jiffurmaw il-bażi ta’ dokument politiku li se jkun ippreżentat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll f’dak Ewropew.

Il-Ministru tal-Ambjent Aaron Farrugia ħeġġeġ lil dawk preżenti biex huma stess ikunu katalisti għall-bidla li jixtiequ jaraw madwarhom u ħajjarhom biex ikomplu jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern, l-imsieħba soċjali u stakeholders oħra biex jimplimentaw dawn is-soluzzjonijiet għall-ġid ta’ Malta. Hu faħħar l-isforzi li qed isiru minn dan il-working group biex joħroġ b’ideat u proposti tanġibbli li jissarrfu f’ambjent aħjar għal pajjiżna.

Il-proġett ‘Small Changes Big Impact’ joffri lill-istakeholders spazju newtrali għal djalogu kostruttiv. Dawk interessati li jipparteċipaw jew jikkontribwixxu f’dan il-proġett huma mħeġġa jibagħtu email fuq info@miriamdalli.com

Share With: