Il-Fgura f’Qalbna

Fl-aħħar sentejn kelli l-unur li mmexxi il-Kunsill Lokali tal-Fgura fl-irwol ta’ Sindku wara li ghal diversi snin servejt fl-irwol ta’ Viċi Sindku u Kunsillier.

Sa mill-ewwel ġurnata impennjajt ruħi bis-sħiħ sabiex nagħmlu d-differenza fil-Fgura f’kull aspett inkluż dak soċjali, infrastrutturali u ambjentali. Emmint u stinkajt sabiex il-Kunsill Lokali tal-Fgura jagħmel id-differenza għall-aħjar fil-ħajja tar-residenti tal-Fgura bix-xogħol tieghu.

Matul din il-legislatura temmejna b’suċċess l-akbar proġett tal-Kunsill Lokali tal-Fgura fl- istorja tieghu, dak taċ-Ċentru Ċiviku. Dan iċ-ċentru huwa totalment iffukat sabiex joffri mhux biss aktar servizzi lir-residenti tal-Fgura, iżda wkoll aktar servizzi effiċċjenti. Fl-aħħar xhur diġa bdejna ngawdu dawn l-ispazji permezz ta’ klassijiet ta’ eżerċizzju fiżiku fil-multi purpose hall bla ħlas għar-residenti tal-Fgura, akar korsijiet kemm għat-tfal, adulti u anzjani, wirjiet ta’ arti, servizzi soċjali, laqgħat ta’ informazzjoni, u użu taċ-ċentru minn diversi għaqdiet volontarji tal-Fgura.

Minkejja l-investiment fiċ-ċentru ċiviku, rajna illi l-investiment fl-infrastruttura tal-Fgura jibqa għaddej. Temmejna b’suċċess il-bini mill-gdid ta’ diversi toroq madwar il-Fgura flimkien ma diversi bankini u patching estensiv f’diversi żoni. Dħalna wkoll fi djalogu ma Infrastruttura Malta sabiex fil-Fgura jsir investiment bla preċedent, li diġa beda jagħhti l-frott. Żammejna kuntatt regolari mar-residenti tal-Fgura, kemm permezz ta’ laqgħat ma diversi residenti iżda wkoll informazzjoni mqassama fid-djar. Fuq kollox, żammejna kuntatt u offrejna għajnuna bla preċedent lill-għaqdiet volontarji tal-Fgura li nqis bħala sinsla ta’ dan il-lokal. Organizzajna diversi attivitajiet kulturali, sportivi u anke ta’ divertiment għal kullħadd.

Għamilna ħafna xogħol b’riżultati konkreti, iżda dan għandu jservi bħala l-punt tat-tluq u mhux tal-wasla. Kommess illi nibqgħu nagħmlu d-differenza fil-ħajja tar-residenti tal-Fgura. Kommess illi naħdem fuq aktar proġetti ambjentali, aktar spazji miftuħa, aktar spazji ta’ rekrejazzjoni, u aktar ħidma viċin l-għaqdiet tal-Fgura.

Jien twelidt, trabbejt u dejjem għext fil-lokalita tal-Fgura, u għaldaqstant il-Fgura hija verament f’qalbi. Lest inkompli nservi u naħdem b’mod għaqli u trasparenti, sabiex lill-Fgura u r-residenti tagħha ntuhom l-aħjar.

Share With: