Deal Today    Home Finder    myCard    

Madwarna

Kultura

  • Stilel tal-futur: Estelle Mercieca

    Stilel tal-futur: Estelle Mercieca 0

    Min hi Estelle Mercieca? Estella Mercieca twieldet fit-13 ta’ Settembru, 2004. Tgħix ma’ ommha, fil-Gżira. Tilfet lil missierha fl-età ta’ disa’ snin. Estelle tattendi l-Iskola Sekondarja ta’ St Fra

    Aqra l-artiklu

Bloggers