Tlett ijiem, tliet vittmi nisa... żvilupp ġdid fil-każ tal-Imġarr

06:23  |  28.09.2012

Il-Pulizija qiegħda tinvestiga tlett agressjonijiet serji fuq nisa li seħħew fl-aħħar tlett ijiem; nhar it-Tlieta fl-Imġarr,  nhar l-Erbgħa fir-Rabat u ‘lbieraħ f’Ħal Qormi.

Filwaqt li fil-każi ta’ Ħal-Qormi u r-Rabat l-indikazzjonijiet dwar x’seta’ ġara kienu ċari mill-ewwel, fil-każ tal-Imġarr għall-bidu l-pulizija kellha indikazzjonijiet imħallta.

L-ewwel tagħrif li kien ħareġ nhar it-Tlieta minn Triq iċ-Ċagħaq – fejn f’residenza Bugeja instabet f’għadira demm - kien jgħid li Meryem Bugeja, Marokkina miżżewġa Malti setgħet inqatlet. Iżda, imbagħad il-pulizija bdiet taħdem fuq it-teżi li seta’ niżlilha z-zokkor, waqgħet u ħabtet rasha mal-gwardarobba, fil-kamra tas-sodda. Fil-fatt fuq il-post  instabet ukoll l-insulina.

Peró, dalgħodu l-orizzont irrapporta dwar kif ir-riżultati tal-awtopsja tefgħu dawl ġdid fuq dan il-każ. Għaddew jumejn u r-riżultati tal-awtopsja għadhom ma kienux ippubblikati, bl-orizzont jiżvela li skont l-awtopsja Bugeja kellha numru ta’ daqqiet f’rasha li jindikaw li setgħet kienet attakkata minn xi ħadd.

Jingħad ukoll li Bugeja, omm ta’ żewġ ulied, kienet tqila. B’hekk issa l-pulizija reġgħet mhijiex teskludi l-possibbiltà li dan kien omiċidju. Anzi qiegħda tara dan bħala probabbiltà kbira u fl-aħħar sigħat kienu interrogati xi persuni b'rabta mal-każ. 

Intant, b’rabta mal-każ tar-Rabat, il-pulizija mistennija tressaq il-Qorti lil Carmelo Cutajar bl-akkuża tal-attentat ta’ qtil ta’ martu Mary. Cutajar spara fuqu nnifsu wara li spara fuq martu u ta ruħu b'idejh fl-għassa tar-Rabat. 

Ritratt/Filmati: Ray Attard/Charles Marsh/John Pisani

kummenti
0
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment