“Vandaliżmu tas-siġar bil-permess” – FAA

15:37  |  22.09.2012

Flimkien Għal Ambjent Aħjar (FAA) qalet fi stqarrija li hija mħassba ħafna dwar il-pjan li jitneħħew 38 siġra mix-xatt tal-Isla. L-FAA qalet li dan it-tħassi jikber wara li diġà nqerdu għadd ta’ siġar quddiem is-Santwarju tal-Mellieħa u d-deċiżjoni li se jinqalgħu wkoll siġar f’Kennedy Grove u quddiem il-lukanda Phoenicia, il-Belt.  

L-FAA qalet li filwaqt li tappoġġja t-tisbieħ fi tliet ibliet tal-Kottonera, l-FAA qalet li dawn is-siġar għandhom 56 sena u huma fost l-eqdem fl-Isla. L-FAA għamlet referenza għal dak li qal kelliem għal Grand Habrour Regeneration Corporation meta semma kif l-għeruq ta’ dan is-siġar jistgħu jagħmlu ħsara lill-pavimentar li se jsir. L-FAA qalet li din mhix raġuni ġustifikabli għat-“tbiċċir” ta’ iktar siġar għax stħarriġ tal-Korporazzjoni tal-Ilma juri kif l-għeruq mhumiex iħallu ħsara fil-post li kien deskritt bħala l-uniku post miftuħ li baqagħlhom in-nies tal-Isla. 

kummenti
4
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

domesticengear

   Sun 23-Sep-2012, 22:02

KUDELTA MA SIGAR UKOLL ISA X'FASTIDJU JGHATU MELA GHAL HA JDURU IL QALZIET TA TAHT JONQOS INEHILNA IS SIGAR SABIEH TANT.

antonia farrugia

   Sun 23-Sep-2012, 10:34

ghadni gejja min pajjiz mimli sigar u hdura imma xorta wahda ghandhom ligi li quddiem kull bini li jitla iridu jhawlu sigra kull tant metri. Anke fit-toroq il-godda jithawlu s-sigar kif jitlestew mill=lum ghal ghada tara d-differenza. Ahna le, neqirdu l-ftit li ghandna u li kabbarna b=tant tbatija. Veru bla sens. Tonina

Philip Mizzi

   Sat 22-Sep-2012, 17:44

Sigar bhal dawk li jikbru relatevamnet bil-mod, idumu madwar 50 sena biex jigu dak id-daqs. Dawn isebhu l-ambjent u jtaffu ftit mil-kruwa tal-bini li nsibu kullimkien madwarna!

Li taqla sigar bhal dawk ma huwa xejn hlief li tkun tfajt l-ambjent Malti pass iehor lura flokk il-quddiem. Trid 50 sena ohra biex ikollok sigar bhalhom u daqshom.

Dawn is-sigar addattati hafna ghal-ambjent u l-klima Maltija u jghamlu lill-pajjizna naqra aktar ahdar is-sena kolla!

Shaun

   Sat 22-Sep-2012, 15:45

Ghax peress li Malta mimlija sigar... aktar qed inehhu minnhom!! Dan ghalfejn?