Malta fost pajjiżi mħeġġin biex jaqbdu malajr mal-grids Ewropej

08:08  |  21.09.2012

Rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija li kien mikxuf fl-aħħar jiem, juri kif il-pajjiżi Ewropej qegħdin ikunu mħeġġin biex iħaffu fil-konnessjonijiet mal-grids tal-elettriku u l-gass.

Fil-fatt, fost il-pajjiżi li jiġu mħeġġin biex iħaffu tissemma Malta, flimkien mal-Estonja, il-Litwanja, il-Latvja, Ċipru, Spanja u l-Portugall li fir-rapport qed jingħad li huma “gas islands” għax għad m’għandhomx biżżejjed konnessjonijiet strutturali mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Sal-lum Malta għad m'għandha l-ebda konessjoni mal-grid Ewropew u l-gvern qiegħed jaħdem fuq il-proġett tal-interkonnekter ma' Sqallija. Għalkemm dan ix-xogħol waqa' lura b'diversi snin. 

Barra minn hekk, dan ir-rapport jiffoka wkoll u b’aktar serjetà fuq id-dipendenza minn fornitur wieħed f’pajjiżi bħas-Slovakkja, il-Bulgarija, l-Ungerija u r-Rumanija.

Wara l-kriżi tal-gass bejn ir-Russja u l-Ukrajna, l-Unjoni Ewropea ħadet numru ta’ miżuri biex tiżgura li l-pajjiżi individwali jkun mqabbdin aħjar u jkunu inqas vulnerabbli f’każ li jkun nuqqas ta’ provvista min-naħa tar-Russja. Minkejja dan, ftit snin wara jidher li sar mill-inqas minkejja l-fondi li hemm.

kummenti
1
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

Salvino Demanuele

   Fri 21-Sep-2012, 12:43

ma nifilhux naqaw iktar ghac cajt mal pajizi tal ewropa mella lewel nofqu il flus biex nibnu powerstation li mhux sostenibli ghal pajijzna umbad tigi il ue u tridna naqbdu maha ghal fejn dal hela ta flus