Qabduh! Żeba' xagħru u pinġa jdejh biex ma jintgħarafx

John Pisani   |  09:58  |  18.09.2012

It-Tnejn, għall-ħabta tal-23.00, il-Pulizija arrestaw lir-Rumen li fid-9 ta’ Settembru deher jisraq mir-ristorant Aroma fuq filmat tas-CCTV. Kienet operazzjoni mmexxija mill-iSpettur Jason Sultana, tad-distrett ta’ Tas-Sliema, li waslet għall-arrest ta’ dan ir-raġel, f’residenza fis-Swieqi. Jidher li l-pulizija kellha xi ħjiel li f’residenza fis-Swieqi seta’ kien hemm suspettat. Meta l-pulizija ħabtet il-bieb ta’ din ir-residenza fi Triq il-Gabilott, il-qraba tal-allegat ħalliel qalu li ma kienx hemm u kien San Ġiljan.

Iżda, il-pulizija insistew li jagħmlu tfittxija. Kien hawn li sabu lir-Rumen ta’ madwar 23 sena moħbi fil-post taħt is-saqqu tas-sodda maħsub biex jintregħu l-affarijiet. Jirriżulta li hawn ir-Rumen ma’ offra l-ebda reżistenza. Jidher li r-Rumen żeba’ xagħru u għamel it-tpinġija fuq idejh it-tnejn biex b’hekk ma jintarafx. Dan fid-dawl li idejh dehru ħafna fil-filmat.

Mir-ristorant Aroma f'Tas-Sliema dan ir-raġel seraq madwar €2,700. Jirriżulta li dak in-nhar stenna lil waiter jillarga ftit sal-kċina biex mar fuq il-cash u ħa l-ammont ta' flus li kien hemm fiha. Huwa mistenni jitressaq il-Qorti fis-sigħat li ġejjin. 

kummenti
7
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

robert

   Wed 19-Sep-2012, 09:06

ha ha pinga jdejh it tnejn!! mela nefaqom mill ewwel il flus li seraq :)

brian

   Tue 18-Sep-2012, 16:35

fidil mar jizboh xagharu u ipingi, prosit lil pulizija involuti, b aktar ghajnuna tajba mil publikku dejjem thgin

Malti

   Tue 18-Sep-2012, 13:30

Proset lill pulizija li qabdu dal hmieg. Sentenza iebsa lill dawn tip ta nies..

Fanal Blu

   Tue 18-Sep-2012, 12:52

Sounds like a well planned and executed police investigation. Prosit :-)

AA

   Tue 18-Sep-2012, 12:22

@dr
Igifieri skont int ir rata ta kriminalita fl ewropa u fl africa ijja listess!

Tridx thalina u najdu id dritt u najdu li huwa minhu.

Li kieku imoru min fejn jigu l afrikani li jigu aw lilna iqatawna bicciet, biss F Malta dawn ma jisemewx ax jibzaw li ha jizdid ir razismu

Mrs

   Tue 18-Sep-2012, 11:39

Naqbel Mieghek DR!

DR

   Tue 18-Sep-2012, 10:26

Imnalla ma kienx afrikan dan ghax kieku min jaf il-kummenti razzisti galore li dehlien. Kull ma rrid infisser jien li go kull nazzjon hemm il-hazin u hemm it-tajjeb. Imma sfortunatament il maltin kattolici jimxu skond il kulur tal gilda.