“Ministri qalu ‘le ma jkunx hemm toilet’ Paceville”

11:11  |  17.09.2012

Il-viċi chairman tal-Kunsill Amministrattiv ta’ Paceville lmentat dwar kif il-weġgħat tagħhom, bħala resident ta’ Paceville qegħdin ikunu injorati. F’intervent imqanqal fil-programm 'Il-Polz taċ-Ċittadin' imxandar fuq RTK hija qalet kif f’Paceville lanqas jeżisti toilet pubbliku u kif żewġ Ministri ma jridux li dan isir. “Żewġ ministri qalu le ma jkunx hemm toilet Paceville,” qalet f’dan il-programm.

Hija lmentat ukoll dwar in-nuqqas ta’ koperazzjoni li hemm mill-GRTU, il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Pulizija. “Ħadd ma jikkopera magħna,” qalet il-viċi chairman. 

kummenti
3
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

A. Bongailas

   Mon 17-Sep-2012, 21:12

Kien daqxejn maqsum dan li kien biex qaleb il-hajt tal-parapett...

vincent a galea

   Mon 17-Sep-2012, 11:46

X'sar minnu il-kumitat li kien ħalaq il-Membru Parlamentari Edwin Vassallo?? Qiegħed jiltaqa? Ħareġ xi ħaġa minnu? Min huma il-Membri?

Jien ma' rajt l'ebda tibdil f'dan id-diżastru Paceville, li aktar imissu jismu HORRORVILLE speċjalment wara il-qtil ta' persuna, li wara anke għaddiet taxi minn fuqha !!!!!!

mario delicata

   Mon 17-Sep-2012, 11:20

Issa xi'hadd mir-residenti taqbizlu u jiehu il -ligi b'idejh, imbaghat wara xi disgrazzja, nipruvaw naghmlu xi' haga. Kullhadd ghandu id-dritt joghqod bi kwietu go DARU, DIN HIJA ligi.