Il-każ Roselana jinstema' fil-magħluq

12:09  |  17.09.2012

Se tkun qiegħda tinstema' fil-magħluq il-kumpilazzjoni fil-każ ta' omm ta' 17-il sena minn Bormla li hija akkużata li bi traskuraġni kkawżat il-qtil ta' bintha ta' disa' xhur. It-tarbija Roselana, mietet mgħarqa f'banju. Kien l-avukat difensur Lucio Sciriha li talab biex minħabba s-sensittività tal-każ u l-età tal-akkużata l-każ jinstema bil-bibien magħluqa. Il-Prosekuzzjoni ma kellhiex oġġezzjoni u l-Qorti laqgħet it-talba. 

Dan il-każ seħħ fil-31 ta' Awwissu meta huwa allegat li l-omm “insiet” lil bintha fil-banju, għall-ammont ta' ħin waqt li hi daħlet fis-social network Facebook.

Wara ġranet l-isptar issofri minn xokk qawwi, l-omm tressqet il-qorti fit-3 ta' Settembru fejn kien deċiż li sakemm jixhed il-psikjatra mqabbad mill-qorti f'dan il-każ tinżamm fit-Taqsima Forensika, fl-isptar Monte Carmeli.

Il-Prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Robert Said Sarreo.

(Ritratt: Ray Attard) 

kummenti
1
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

maria

   Mon 08-Oct-2012, 16:43

al midia kolla nahsebb ahjar taraw lafarjit sew u mhux tamin jidrilkomm intomm intom min intom biex tipuntaw subajkom u tharfu bladoc