Għall-Ingliżi li jgergru… Sewqan f’Malta

07:51  |  16.09.2012

Jumejn ilu, persuna li dan l-aħħar  kien hawn Malta tella’ filmat fuq YouTube u fih qal għall-Ingliżi li jgergu dwar is-sitwazzjoni tat-toroq f’pajjiżhom għandu jkun mandatorju li jgħaddu xi jiem isuqu f’Malta. Il-vidjow fuq You Tube semmih “The Beautiful Islands of Malta: ‘Driving on Malta’… Quite an experience.

Ta’ min jgħid li hemm xi toroq li jidhru fil-filmat li setgħu laħqu saru, xi ħaġa li tindika li l-filmat hu xi ftit antik. Peró m’għandniex xi ngħidu… żgur li ħafna se jagħtuh raġun dwar dak li jgħid. 

kummenti
4
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

antonia farrugia

   Sun 16-Sep-2012, 16:20

wahda mit-toroq f'dan il-video hija t-triq li miz-Zurrieq tghati ghal hal-far u hija triq li tghaddi min bejn l-eghlieqi. Ma kull xita li tghamel din issir kollha hofor u ghalkemm il-kunsill taz-zurrieq jghamel li jista l-ispejjes huma kbar. Infatti din it-triq hila snin imweghda li ser tigi resurfaced. Imma s-aoltu l-gvern iwighed u ma jasal qatt.

john pace

   Sun 16-Sep-2012, 10:47

pepp nemen biss jekk igibli il provi li it toroq Inglizi huma ghar minn taghna. ahna ghanda provi ta dan ghax tara b ghajnejk

joe camilleri

   Sun 16-Sep-2012, 09:51

mhux se tqabbel it-toroq taghom ma tana tghid sur peppi. Hawn tkisser karozza fuq certi toroq

peppi il poplu

   Sun 16-Sep-2012, 08:12

Ma tantx ghandom ghalxix imaqdru it toroq maltin l-inglizi ghax jekk iddur dawra il gazzetti inglizi (recent past issues) tara it toroq li ghandom f pajjizom, bicca minnom ghar minn taghna