Jingħalaq il-"pont tal-Pepsi"

16:12  |  29.08.2012

 

Ir-rampa li min-naħa tal-Ħamrun tagħti għal fejn hemm il-Maltapost ingħalqet bħala prekawzzjoni. Dan minħabba ħsarat li hemm fuq dak magħruf bħala l-pont tal-Pepsi. 

Wara diversi karozzi li daħlu fir-‘railing’ u kkawżaw ħsarat strutturali, uffiċjali min Transport Malta, fosthom perit, għamlu spezzjoni tal-ħsarat. Kull min jgħaddi regolarment min-niżla li tiġi għar-rawndebawt li tagħti għall-ħdejn il-Maltapost fil-Marsa, seta’ jara li l-ħajt ħiereġ ’il barra bi knatan maħruġin nofshom ’il barra b’periklu kbir li jistgħu jaqgħu għal fuq il-karozzi.

Għaldaqstant wara li saret spezzjoni, l-perit iddeċċidiet li r-rampa għandha tingħalaq għat-traffiku b’effett immedjat. Għaldaqstant il-Pulizija tat-Traffiku għalqu l-aċċess sakemm aktar tard mar il-kuntrattur u poġġa blokki tal-konkrit u sinjali li jindikaw li l-aċċess ingħalaq. 

Konsegwenza ta' dan iż-żona u l-irħula tal-madwar huma milquta minn traffiku. 

 
kummenti
1
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

Criss Camilleri

   Thu 30-Aug-2012, 06:40

Kemm inghatat manutenzjoni din it-triq, u ohrajn bhala, f' dawn l-ahhar 25 sena ? Jiena nghid li QATT, hlief ghal forsi xi ftit traqqieh l' hemm u l' hawn. .