Avukat jiċħad li naqas milli jagħmel xogħlu kif allega maġistrat

14:18  |  29.08.2012

Wara li maġistrat talab lill-awtoritajiet biex jinvestigaw avukat tal-għajnuna legali, l-avukat innifsu ċaħad l-akkuża tal-maġistrat u qal li omm l-akkużat li deher għalih saħansitra rringrazzjatu għal dak li għamel ma’ binha.

Il-każ kellu l-bidu tiegħu meta Alan Caruana, Żejtuni ta’ 33 sena li għandu l-vizzju tad-droga, instab ħati ta’ serq minn ‘confectionery’ fl-istess lokal u tpoġġa taħt ‘probation’ għal tliet snin.

Fis-sentenza tiegħu l-Maġistrat Francesco Depasquale rrimarka li l-Avukat Mark Busuttil ma deherx għal Caruana f’erba’ seduti u talab lill-awtoritajiet biex jinvestigaw għala dan naqas milli jagħmel xogħlu kif suppost.

L-avukat tal-għajnuna legali huwa servizz mogħti mill-Gvern lil dawk li ma jkollhomx mezzi finanzjarji biex iqabbdu avukat tal-għażla tagħhom.

Madankollu, mitlub jagħti r-reazjoni tiegħu, l-Avukat Busuttil ċaħad li huwa naqas li jagħmel xogħlu kif suppost u għalkemm qal li huwa veru li kien hemm xi seduti li ma deherx huwa kien diġà għamel it-trattazzjoni tal-każ u kien jonqos li jitħejja rapport mill-‘probation officer’ dwar l-akkużat.

Huwa qal li huwa faċli tikkritika avukat li ma jkunx deher f’awla imma l-verità hi li mhux il-kawżi kollha jibdew fil-ħin li suppost ikollhom jibdew. Skont hu, jekk kawża quddiem maġistrat iddum ma tibda dan se jaffettwa x-xogħol tal-ġurnata bil-konsegwenza li ttelliflu l-kumplament tal-kawżi għal dik il-ġurnata.

L-Avukat Busuttil qal li x-xogħol għall-avukati tal-għajnuna legali huwa wieħed kbir għax barra li jkollhom xogħol ta’ klijenti oħrajn, in-numru ta’ avukati tal-għajnuna legali qed jonqos.

kummenti
1
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

George Busuttil

   Wed 29-Aug-2012, 20:12

Bħala Mid-Dlam ghad-Dawl spiss niltaqghu ma' każijiet bhal dawn. Bhalissa hemm ta' l-anqas zewg prigunieri li qeghdin isostnu li l-avukat tal-ghajnuna legali li gie mqabbad ghalihom QATT ma deher il-qorti meta kellhom seduta u l-kaz taghhom issa inghalaq u se jghaddu guri.
George Busuttil
Fondazzjoni Mid-Dlam ghad-Dawl