64 persuna b'diżabilità b'esperjenza ta' xogħol

12:35  |  29.08.2012

41 kumpanija fosthom 18-il entità pubblika u 23 kumpanija privata, illum ingħataw ċertifikat ta’ rikonoxximent talli offrew il-possibilità lil 64 persuna b’diżabilità biex jagħmlu esperjenza ta’ xogħol magħhom.  Dan għamluh billi pparteċipaw fil-proġett Me2, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea – Fond Soċjali Ewropew u mmexxi mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali bi sħab mal-ETC u l-KNPD.

Waqt l-attività ta’ dalgħodu l-Ministru għall-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja Chris Said qal li l-impenn tal-Gvern hu li jkompli joħloq l-opportunitajiet ta’ xogħol għall-persuni b’diżabilità. Hu qal li l-persuni b’diżabilità għandhom ħafna x’joffru lis-soċjetà tagħna u mill-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol igawdu kemm il-persuni b’diżabilità nfushom kif ukoll il-kumpaniji li joffrulhom l-opportunità ta’ impjieg. F’dan il-kuntest hu rringrazzja lill-41 organizzazzjoni, il-biċċa l-kbira minnhom mis-settur privat, li taw l-ispazju lill-persuni b’diżabilità biex jaħdmu.

 

kummenti
0
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment