Għajnuna lill-familji qabel il-bidu tas-sena skolastika

    Fi ftit jiem oħra jerġgħu jiftħu l-bibien l-iskejjel tagħna wara l-btajjel tas-sajf u eluf ta’ tfal jirritornaw, u oħrajn jibdew għall-ewwel darba, fil-klassijiet. Dan ifisser li bħalissa l-ġenituri jkunu għaddejjin bil-preparamenti tagħhom għal dan l-avveniment, li fost affarijiet oħrajn, ikun ifisser uniformijiet ġodda, żraben u basktijiet. Malli jerġgħu lura lejn id-dar mill-iskola t-tfal jieħdu magħhom lista ta’ affarijiet li jkunu intalbu jieħdu mill-għalliema apparti dawk li jingħataw b’xejn fl-iskejjel tal-Istat. Fi ftit kiem: il-familji Maltin u Għawdxin iħejju għal spiża, li ħafna drabi ma tkunx żgħira, imma li jidħlu għaliha bil-qalb għax fl-interess ta’ wliedhom. Imma jibqa’ l-fatt li jkollhom spiża.

    U allura kienet tagħmel sens enormi d-deċiżjoni li kienet ħadet il-President Emeritus Marie Louise Coleiro Preca fl-2013, fil-bidu tal-ewwel leġiżlatura ta’ Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat, u hi fil-kariga ta’ Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Il-pagamenti taċ-Children’s Allowance flimkien ma’ dawk tal-Għajnuna Supplimentari għal dan iż-żmien tas-sena kienu jsiru f’Ottubru. Marie Louise kienet iddeċidiet li dawn il-pagamenti jibdew jingħataw qabel iż-żmien biex jgħinu lill-ġenituri fl-ispejjeż relatati mal-preparamenti għas-sena skolastika ġdida. 

    Din il-miżura kompliet tkun segwita mis-suċċessuri ta’ Marie Louise u l-ġimgħa li għaddiet il-kollega Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon ħabbar li l-pagamenti konċernati kienu se jinħarġu s-Sibt, 14 ta’ Settembru, kif filfatt sar. Is-Sibt li għadda ftit inqas minn 39,000 familja rċevew il-pagamenti qabel iż-żmien għal aktar minn 58,000 tifel u tifla, pagamenti li jammontaw għal ftit inqas minn €9 miljuni. Barra minn hekk nhar is-Sibt li għadda wkoll madwar 23,000 benefiċjarju ta’ għajnuna supplimentari rċevew qabel iż-żmien aktar minn €2 miljuni.

    Dan kollu juri l-impenn tagħna bħala Gvern li nkomplu ngħinu lill-familji fil-piżijiet tagħhom. U la qiegħed nitratta din l-għajnuna diretta lill-familji b’konnessjoni mal-bidu ta’ sena skolastika oħra, huwa opportun li nfakkar f’miżura oħra ta’ solliev kbir għall-familji Maltin u Għawdxin fejn jirrigwarda l-edukazzjoni ta’ wliedhom, dik ta’ trasport b’xejn għall-istudenti f’kull livell edukattiv, minn dak primarju sa dak terzjarju. Kull familja li tibbenefika minn din id-deċiżjoni taf aktar minn biżżejjed kemm kien jiswielha t-trasport ta’ wliedha lejn u mill-iskejjel.

    Nieħu din l-opportunità biex nawgura lit-tfal u liż-żgħażagħ tagħna f’kull livell edukattiv li jinsabu fih sena skolastika mill-aqwa li tkompli tqarribhom lejn il-bidu ta’ karrieri li jixtieqhom jkollhom aktar ‘il quddiem f’ħajjithom.