TRATTAMENT TAL-KANĊER

  Ħabib tiegħi reġa’ nqabad fil-ġlieda ma’ kanċer li mingħalih kien għeleb. Biss did-darba sab offerta ta’ kura f’pajjiż Ewropew li setgħet tilqa’ għall-problema li reġgħet inqalgħet.

  Daħal għaliha. Deherlu li qed tagħmillu ġid. It-testijiet mediċi wkoll hekk urew. Tatu kuraġġ. Mhijiex xi forma to omeopatija; imma f’Malta ma jidhirx li hi rikonoxxuta.

  Għall-ewwel, għat-tieni u anke t-tielet fażi tat-trattament, ħallas kollox minn butu; għal li baqa’ ma jistax ikompli jħallas hu u familtu.

  Applika fejn kellu japplika biex jirċievi xi għajnuna. Il-bordijiet mediċi ma qablux li t-trattament li daħal għalih għandu jingħata għarfien. Minkejja l-wegħdiet ta’ appoġġ li rċieva, spiċċa lampa u stampa. 

  Mhux sew. Qed insemmi każ ta’ ħajja u mewt.

  DWAR IL-BARRANIN 

  Kont qed nitkellem ma’ politiku Ewropew minn pajjiż nordiku u fissirli kif f’pajjiżu jħossu stramb meta ta’ spiss jidħol f’ristorant u jsib li l-qaddejja fih ma jkunux jafu ilsien pajjiżu. Irid ikellimhom bl-Ingliż jew b’xi taħlita oħra ta’ diskors. Qgħadt nisma’...

  Baqa’ jgħidli kif ħafna f’pajjiżu jħossuhom imwarrba u mdejqa meta fi triqithom jew fejn jaħdmu jsibu “wisq” nies ta’ nazzjonalità oħra.

  Ma’ min tkellimt ma kienx mil-lemin estrem. Anzi, soċjalista li ħabbat il-bibien fl-aħħar kampanja Ewropea. Ma biddel xejn mill-ideat pro-Ewropej u “progressivi” tiegħu imma deherli inkwetat.

  Kif ma setax jonqos. Il-mudell Ewropew ta’ tmexxija u żvilupp sar wisq jiddependi fuq ideat li jpoġġu fuq l-istess livell il-flus kontanti, il-ħidma tal-bniedem, l-assi miġmugħa fl-imgħoddi u l-aħħar żvilupp tekniku. Tara kif tagħmel l-aħjar profitt billi tlaqqa’ flimkien dawn l-ingredjenti b’mod li jrendi.

  Il-problema hi li n-nies ma tistax tqishom biss qishom kienu fattur tal-produzzjoni. Huma ħafna aktar minn hekk, u b’mod ikkomplikat.   

  IL-PN U L-PL INGLIŻ

  Il-qagħda tal-Partit Nazzjonalista bħalissa tfakkrek f’dak li ġara... għadu qed jiġri...fil-Partit Laburista Brittaniku. Hemm, il-membri tal-partit għażlu lil Jeremy Corbyn biex imexxihom u d-deputati parlamentari, fil-maġġoranza tagħhom, ma qablux. Qiesu li bih ma jistgħux iżommu s-siġġijiet parlamentari tagħhom u jirbħu. Skont id-deputati, Corbyn ma għandux il-ħila li jisfa elett bħala Prim Ministru. L-oġġezzjonijiet tagħhom naxruhom fil-beraħ, għalkemm bħal fil-kaz tal-PN, fil-maġġoranza ta’ każi, b’mod “anonimu”.

  Issa, m’hemmx mod aqwa kif timmina ċ-ċansijiet elettorali ta’ partit: ħlief billi fazzjoni interna publikament tippromwovi stqarrijiet bħal dawn.  Hi profezija li malli tixxandar, tkun qed twettaq lilha nnifisha. 

  Hi ħaġa kurjuża kif f’partiti politiċi ta’ żminijietna qed tqum din id-diverġenza: bejn x’jaħsbu d-deputati eletti u x’jaħsbu l-membri tal-partit.